Gå til innhold

Hvem kan delta?

Ekspressklarering er en digital og automatisert grensepasseringsløsning som Tolletaten har under utprøving på Ørje og Svinesund tollsted. For å kunne benytte løsningen, må man oppfylle vilkårene som er beskrevet her. 

Lastebiler på grensen

Foto: Tolletaten

Tollsted for grensepassering

I dag kan næringslivsaktører som kjører over Ørje og/eller Svinesund tollsted delta i piloten.

Type varer

Per i dag er det kun ordinært gods uten krav til tillatelser som kan benyttes i ekspressløsningen.

Type importprosedyrer

Løsningen er under utvikling. Det innebærer at all funksjonalitet knyttet til løsningen ikke er på plass enda, og at den derfor har noen begrensninger med tanke på type prosedyrer og transporter. Vi utvider imidlertid løsningen fortløpende etter hvert som vi utvikler ny funksjonalitet.

Per i dag må varene følge en av følgende import-/ forsendelsesprosedyrer:

  • Direktefortolling
  • Fullføre transittering med direktefortolling
  • Registrere grensepassering og fortsette på transittering inn i landet

Type eksportprosedyrer

Løsningen tillater per nå kun følgende svenske eksporter som er klarert på forhånd:

  • UGE
  • EUEIR
  • ALE

Dette gjelder imidlertid ikke på gods som kun transitteres. I disse tilfellene vil transitteringen avløse eksporten, og vi etterspør kun MRN fra transitt.

Endring i svenske eksportprosedyrer

1. mai 2019 innførte svenske tollmyndigheter endringer i prosedyrene for deklarering av utførsel, slik at de er i samsvar med EUs tollovgivning. Endringene innebærer at standardtolldeklarasjon er «Standardtulldeklaration med samtidig anmälan av varorna». Denne skal avgis som meldingstype UGE.

Dette gir større muligheter til å klarere utførsel før ankomst til Norge, og dermed større mulighet til å benytte ekspressløsningen. Les mer om dette på nettsiden til svenske tollmyndigheter.