Gå til innhold

Slik sender du inn informasjon

All relevant informasjon om varer og transportmiddel skal sendes inn til Tolletaten i forkant av grensepassering.

Skjermbilde av manifestløsning

Hva sendes inn?

 • Importdeklarasjon
  • sendes gjennom TVINN til følgende ekspedisjonsenheter:
   • 372002 GDØ Ørje ekspressfortolling
   • 371002 GDØ Svinesund ekspressfortolling
 • Transitteringsdeklarasjon
  • sendes gjennom NCTS på ordinær måte
 • Manifestinformasjon om varer og transportmiddel
  • dette kan gjøres på to måter, enten via webløsning eller et API
  • transportør (eller fullmektig) er ansvarlig for innsending
 • Eventuell underlagsdokumentasjon
  • per nå kun faktura i forbindelse med direktefortolling
  • sendes inn i et bestemt format via e-post (dersom man bruker webløsningen)
  • se kapittel 1.4 i brukerveiledningen for webløsningen

Når sendes det inn?

Dersom Tolletaten skal ha mulighet til å behandle informasjonen før ankomst, er det viktig at all informasjon er tilgjengelig. Det er mulig å sende inn informasjon helt frem til kjøretøyet ankommer grensen. For at vi skal ha tid til å behandle informasjonen før kjøretøyet ankommer, ønsker vi at den sendes inn senest to timer før forventet grensepassering. Jo nærmere grensepassering det sendes inn informasjon, desto større sannsynlighet er det for at Tolletaten ikke rekker å ferdigbehandle alt, og at transporten får rødt lys ved grensepassering og må henvende seg i ekspedisjonen.

Hvordan sender man inn informasjon?

Manifestinformasjon kan sendes inn til Tolletaten på to måter, via web eller API.

Innsending av data via web

Tolletaten har utviklet en elektronisk manifestløsning for innsending av informasjon om varer og kjøretøy.

Ved å logge inn i manifestløsningen på web, kan næringslivsaktører opprette og sende inn manifester til Tolletaten. Et manifest inneholder opplysninger om transporten, sjåføren og referanser til varene som befinner seg på bilen.

I dag oppfylles melde- og fremleggelsesplikten ved at sjåfør møter i ekspedisjonen og har med diverse papirdokumenter knyttet til lasten. Dette endres ved en elektronisk løsning. Det er derfor nødvendig å etterspørre informasjon om sjåfør.

En detaljert demonstrasjon av webløsningen og hvilke opplysninger vi ber om, finnes her.

Innsending av data via API

Vi har også lagt til rette for innsending av data via API. Da sendes all relevant informasjon om transport og varer direkte fra egne fagsystemer til Tolletaten ved hjelp av vårt API. Dette forutsetter at dere/systemleverandører legger til rette for slik innrapportering.

Tekniske beskrivelser som er nødvendig i forbindelse med oppretting av en API-integrasjon finnes her.

Personvern i Tolletaten

Ved bruk av ekspressløsningen ber vi om at det sendes inn enkelte personopplysninger. Disse er i hovedsak knyttet til fører av kjøretøyet. Årsaken til at vi ber om disse opplysningene, er at Tollovens melde- og fremleggelsesplikter skal overholdes ved grensepassering. Normalt gjøres dette ved at fører henvender seg i ekspedisjonen og legger frem sine papirer for Tolletaten. Ved å sende inn opplysninger om fører av kjøretøyet, kan transporten passere grensen uten stopp. 

Tolletaten oppbevarer personopplysningene så lenge de er nødvendige for at vi skal kunne utføre våre lovpålagte oppgaver, og i tråd med gjeldende lovgivning. Det konkrete behovet for oppbevaring av personopplysninger vil avhenge av hva slags informasjon det gjelder og hvilke oppgaver vi skal løse. For mer informasjon, se Tolletatens nettsider