Gå til innhold

Pilot på Ørje tollsted

Ekspressklareringspiloten ved Ørje tollsted har vært i produksjon siden høsten 2018. Løsningen er identisk med piloten på Svinesund, med unntak av det tekniske utstyret på grensen.

Grensepassering på Ørje

Dersom man bruker ekspressløsningen, så skal grensepasseringen på Ørje tollsted skje på følgende måte:

  • Følg skilter merket med "Ekspressklarering/ Express Clearance"
  • Ved grønt lys og åpen bom: sjåfør kan kjøre rett gjennom tollområdet uten å stoppe
  • Ved rødt lys og lukket bom: sjåfør parkerer i rød sone og henvender seg i ekspedisjonen
  • Varene blir frigjort automatisk på vei ut av tollstedet

 

Grensepassering ved grønt lys og åpen bom

Grensepassering ved grønt lys

 

Grensepassering ved rødt lys og lukket bom

Grensepassering ved rødt lys

 

Erfaringer så langt

Målet med piloten er å teste ut løsningen i et begrenset omfang før vi gradvis utvider med flere prosedyrer og flere transporter. Vi har derfor et begrenset erfaringsgrunnlag, men tilbakemeldingene og erfaringene så langt er positive.

  • Pilotdeltagerne er fornøyde med løsningen
  • Den tekniske løsningen på Ørje har vist seg å være svært stabil
  • 95 % av alle transportene som har benyttet Ekspressklarering på Ørje så langt har passert grensen uten stopp
  • De største utfordringene for næringslivet er knyttet til rutineendringer og fremskaffelse av ekstra informasjon