Gå til innhold

Dette skjer ved grensepassering

Hva skjer når man kommer på grensen? Og når skal eventuelt sjåføren stoppe? Her finner du en beskrivelse av hvordan grensepassering skjer i ekspressløsningen.

Grensepasseringsløsning på Ørje og Svinesund

Ekspressfil på Ørje                                                          Ekspressfil på Svinesund

Grensepasseringsløsningen, det vil si det tekniske utstyret på tollstedet, er noe forskjellig på Ørje og Svinesund. Det skyldes dagens infrastruktur på tollstedene og mengde trafikk. Mens det på Ørje er både bom og lyssignal, er det kun lyssignal, og ikke bom, på Svinesund. Mye er imidlertid likt. 

 • Når kjøretøyet ankommer tollstedet, blir kjøretøyets skilter lest av ANPR-kamera. Kameraene registrerer kjøretøyets registreringsnummer og tidspunktet for ankomst
 • Skilt som er merket «Ekspressklarering / Express clearance» viser filen der transporter som benytter ekspressløsningen skal kjøre
 • Trafikklys (og bom) gir signal til sjåføren om han kan kjøre videre eller om han må stoppe
  • Ved grønt lys (og åpen bom): sjåføren kan kjøre videre gjennom tollområdet uten å stoppe
  • Ved rødt lys (og bom nede): sjåføren må stoppe kjøretøyet i rød sone og henvende seg i ekspedisjonen
 • Når kjøretøyet kjører ut av tollområdet, blir kjøretøyets skilter lest av ANPR-kamera på nytt. Tidspunkt for utpassering blir registrert og varene frigjøres automatisk.

 

Grensepasseringsløsningen på Ørje

Grensepasseringsløsning på Ørje

Grønt lys: kjøre gjennom tollstedet uten stopp.  Rødt lys: parkere i rød sone og gå inn i ekspedisjon.

 

 

Grensepasseringsløsningen på Svinesund

Grensepasseringsløsning på Svinesund

Illustrasjon av hvordan sjåfør skal kjøre ved rødt/grønt lys i ekspressløsningen på Svinesund

 

Når må sjåføren henvende seg i ekspedisjonen?

 • Dersom sjåføren får rødt lys, ikke lyssignal (og/eller bom nede)
 • Dersom sjåfør eller passasjer har med seg flere eller færre varer enn det som er registrert i manifestet
 • Dersom sjåfør eller passasjer har med seg private varer som skal fortolles

Vi har utarbeidet en brosjyre på flere språk som illustrerer hvordan grensepasseringen på Svinesund skal foregå. Den finnes her