Gå til innhold

Demonstrasjon av manifestløsningen på web

Manifestinformasjon kan sendes inn til Tolletaten på to måter, via web eller API. Her finner du en demonstrasjon av hvordan man sender inn manifest via web.

Innlogging

Transportør (eller fullmektig) må først logge inn i manifestløsningen. 

Innloggingsløsningen består av brukernavn og passord, samt en kode fra et tredjepartsverktøy (f.eks. Google Authenticator). 

Detaljert informasjon om hvordan man logger inn i webløsningen finnes i brukerveiledningen.

Innloggingsbilde i manifestølsningen 

Sende inn et nytt manifest

Etter innlogging kommer man til et oversiktsbilde. Øverst til høyre i oversiktsbildet er det en knapp for "nytt manifest". Her kan man starte utfylling og innsending av et manifest. 

 Transportfane

Fane for opplysninger om transporten

Lastefane

Fane for opplysninger om lasten (en direktefortolling i dette eksempelet)

Oversikt over egne manifester

I oversiktsbildet finner man informasjon om alle påbegynte og innsendte manifester fra eget firma. I dette oversiktsbildet har man også følgende muligheter: 

  • kopiere innholdet i et innsendt manifest
  • sende oppsummering av innsendt manifest på e-post
  • gjenåpne et innsendt manifest
  • slette et påbegynt manifest

Oversikt over egne manifester

Oversikt over påbegynte og innsendte manifester fra eget firma

Brukerveiledning

Mer informasjon og flere skisser finnes i brukerveiledningen til manifestløsningen.