Gå til innhold

Maskinporten

Virksomhetsautorisering og tilgangsstyring i forbindelse med innsending av manifestdata via API vil om kort tid foregå gjennom Maskinporten til Difi.

Steg 1 - Registrering hos Difi

 • Organisasjon må ta kontakt med Difi på e-post: idporten@Difi.no
 • Se Difis nettsider for ytterligere informasjon

Steg 2 – Forespørsel om tilgang Toll API

 • Ta kontakt med ekspressfortollingsprosjektet på: teknisksupportexf@toll.no
  • Gi beskjed om at du ønsker å bruke vårt API
  • Oppgi organisasjonsnummer

Steg 3 - Generere JWT

 • Opprette JWT, f.eks. ved å bruke Github-biblioteket (som vår eksempelklient gjør)
 • Se her for detaljer på hva som trengs i JWT
 • Signer med din private nøkkel som hører sammen med sertifikatet.

Steg 4 - Utveksle token med Difi

Steg 5 - Bruke Tolletatens API

 • Herfra kan kall mot Toll sitt API gjøres så lenge man har med headeren:
  • Authorization: Bearer <access_token>