Gå til innhold

Plan for utvidelse av løsningen

Ekspressfortolling er en løsning under utvikling. Det innebærer at vi fortløpende ruller ut ny funksjonalitet etter hvert som den utvikles. Målet er at løsningen på sikt skal omfatte alle prosedyrer.

Oversikten nedenfor viser en tentativ plan for hvordan vi planlegger utvidelse av ekspressfortollingsløsningen. Her ser man når vi har tenkt til å implementere ulike prosedyrer og funksjonalitet, samt hvilke referanser vi vil innhente til hver enkelt prosedyre. 

Ekspressfortollingsløsningen benyttes i dag ved direktefortolling og transittering (markert med grått). 

 

Implementeringsplan