Gå til innhold

Plan for utvidelse av løsningen

Vi utvider gradvis piloten i Ekspressfortolling til å omfatte flere prosedyrer og transporter, og etter hvert på ytterligere tollsteder.

Gjennom manifestløsningen samler vi inn data om transportmiddel og gods før ankomst til tollstedet. Oversikten nedenfor viser hvilke referanseID-er vi samler inn. I dag er løsningen i bruk ved direktefortolling, men vi utvider gradvis til andre prosedyrer. Oversikten viser også hvilken plan vi jobber etter for implementering av de ulike prosedyrene i manifestløsningen.

Plan for implementering

Del med andre: