Gå til innhold

Hvem kan delta?

Ekspressfortolling er en heldigital og automatisert løsning som tilbyr næringslivet en effektiv og smidig grensepassering. Her finner du informasjon om hvem som kan delta i piloten og hva som forventes av dere. 

Lastebiler på grensen

Foto: Tolletaten

Tollsted for grensepassering

Ørje tollsted

I dag kan næringslivsaktører som kjører over Ørje tollsted delta i piloten.

Svinesund tollsted

Etter planen skal vi også starte en forsiktig utrulling på Svinesund tollsted våren 2020. Når vi starter opp på Svinesund, vil det omfatte all funksjonalitet som på dette tidspunktet er tatt i bruk på Ørje tollsted.

Type varer

Følgende gods kan ikke benytte Ekspressfortolling:

  • Restriksjonsbelagte varer

Type import- og eksportprosedyrer

Import

Løsningen er under utvikling. Det innebærer at all funksjonalitet knyttet til løsningen ikke er på plass enda, og at den derfor har noen begrensninger med tanke på type prosedyrer og transporter. Vi utvider imidlertid løsningen fortløpende etter hvert som vi utvikler ny funksjonalitet.

Per i dag må varene følge en av følgende import-/ forsendelsesprosedyrer:

  • Direktefortolling
  • Fullføre transittering med direktefortolling
  • Registrere grensepassering og fortsette på transittering inn i landet

Tabellen nedenfor viser hvordan vi planlegger utvidelse av løsningen.

Implementeringsplan

Eksport

Løsningen tillater for øyeblikket kun følgende svenske eksporter som er klarert på forhånd:

  • UGE
  • EUEIR
  • ALE

Dette gjelder imidlertid ikke på gods som kun transitteres. I disse tilfellene vil transitteringen avløse eksporten.

Endring i svenske eksportprosedyrer

1. mai 2019 innførte svenske tollmyndigheter endringer i prosedyrene for deklarering av utførsel, slik at de er i samsvar med EUs tollovgivning. Endringene innebærer at standardtolldeklarasjon er «Standardtulldeklaration med samtidig anmälan av varorna». Denne skal avgis som meldingstype UGE.

Dette gir større muligheter til å klarere utførsel før ankomst til Norge, og dermed større mulighet til å benytte Ekspressfortollingsløsningen. Les mer om dette på nettsiden til svenske tollmyndigheter.