Gå til innhold

Dette gjør du for å komme i gang

Før du kan benytte Ekspressfortolling, kreves det litt forberedelser. Nedenfor følger en oversikt hva man må gjøre for å delta og hvilke forventninger som stilles.

Skilt

1. Påmeldingsskjema

Vi ønsker at alle som skal delta i piloten fyller ut et skjema med opplysninger om firmaet. Vi ber også om navn og kontaktinformasjon til de i firmaet som skal rapportere inn informasjon til Tolletaten via web-løsningen. På den måten kan vi legge til disse som brukere i vårt brukerregister. En slik tilgangsstyring er midlertidig, og vi jobber med å tilby en innloggingsløsning der vi ikke trenger å legge til nye brukere manuelt. 

Påmeldingsskjemaet finnes skjema-for-nye-pilotdeltagere_0.5.pdfher (160 kB).

Vi går også gjerne gjennom ekspressfortollingskonseptet sammen med dere og vurderer sammen hvordan deres virksomhet kan delta i piloten. Send oss i så fall en e-post, så gjør vi dette via e-post eller i et møte.

2. Test gjerne løsningen før dere begynner

Vi anbefaler at dere tester webløsningen i vårt testmiljø med fiktive data før dere begynner å sende inn reell informasjon om transporter som kommer på grensen. På den måten kan dere bli kjent med løsningen og vi kan kontrollere at alt fungerer slik det skal.

Da ber vi om at dere sender oss følgende informasjon:

  • Navn på egen organisasjon
  • Organisasjonsnummer
  • Rolle (transportør/speditør)
    • Hvis man er speditør: navn på transportør man er fullmektig for
  • Evt. navn på systemleverandør av eget fagsystem (må ikke oppgis)
  • Navn og e-post til ønsket antall brukere

Når vi har mottatt denne informasjonen, legger vi inn organisasjon og brukere i vårt brukerregister. Deretter sender vi dere en lenke til vårt testmiljø med informasjon om pålogging. Vi sender dere også en brukerveiledning som beskriver hvordan man fyller ut et manifest og sender det inn til Tolletaten via webløsningen.

3. Søk om tillatelse til å deklarere mot ny ekspedisjonsenhet

For å kunne benytte Ekspressfortolling må man søke om å deklarere mot en ny ekspedisjonsenhet for Ekspressfortolling i TVINN. Det kan gjøreres her.

4. Innrapporting av data via API?

Når man kjører på Ekspressfortolling skal det sendes inn manifestdata om varer og transportmiddel til Tolletaten i forkant av grensepassering. Denne informasjonen kan sendes inn til Tolletaten på to måter. Enten via en webløsning der informasjonen legges inn manuelt, eller via et API direkte fra egne fagsystemer. Sistnevnte krever tilrettelegging av eget fagsystem og fordrer at det utvikles et API fra virksomhetens side (som regel fra systemleverandør).

Vi er i dialog med flere systemleverandører angående utvikling av API. Dersom dette er av interesse, anbefaler vi å ta kontakt med egen systemleverandør for å høre hvor langt de eventuelt har kommet med denne utviklingen.

Informasjon om API finnes her.

Dersom din virksomhet ønsker å benytte API-et vårt, kontakt oss på e-post eller telefon, så hjelper vi deg videre.

5. Råd og støtte underveis

Vi er tilgjengelig for råd og støtte underveis, og besvarer spørsmål på e-post og telefon. Vi legger også opp til erfaringsutveksling og evaluering underveis.