Gå til innhold

Dette gjør du for å komme i gang

Før du kan benytte Ekspressfortolling, kreves det litt forberedelser. Nedenfor følger en oversikt hva man må gjøre for å delta og hvilke forventninger som stilles.

Skilt

1. Påmeldingsskjema

Vi går gjerne gjennom ekspressfortollingskonseptet sammen med dere og vurderer sammen hvordan din virksomhet kan delta i piloten.

Vi ønsker at alle som skal delta i piloten (på Ørje eller Svinesund) fyller ut et skjema med opplysninger om firmaet. Vi ber også om navn og kontaktinformasjon til de i firmaet som skal rapportere inn informasjon til Tolletaten via web-løsningen. På den måten kan vi legge til disse som brukere i vårt brukerregister. En slik tilgangsstyring er  midlertidig, og vi jobber med å tilby en innloggingsløsning der vi ikke trenger å legge til nye brukere manuelt. 

Påmeldingsskjemaet finnes skjema-for-nye-pilotdeltagere_0.5.pdfher (160 kB).

2. Sette av tid til testing

Før dere kan begynne å sende inn reell informasjon om transporter som kommer på grensen, ønsker vi at dere tester løsningen først. Det innebærer at vi gir dere tilgang til vårt testmiljø, og at dere sender inn fiktive data. På den måten kan dere bli kjent med løsningen og vi kan kontrollere at alt fungerer slik det skal.

Representanter fra virksomheten vil få opplæring og opplæringsmateriell dersom det er ønskelig.

3. Innrapporting av data via API?

Innrapportering av data til Tolletatens manifestsystem kan gjøres på to måter, enten via en web-løsning eller via et API som muliggjør automatisk overføring av data fra eget fagsystem til manifestsystemet. Sistnevnte krever tilrettelegging av eget fagsystem og fordrer at det utvikles et API fra virksomhetens side (som regel fra systemleverandør).

Mer informasjon om API finnes her.

Dersom din virksomhet ønsker å benytte API-et vårt, kontakt oss på e-post eller telefon, så hjelper vi deg videre.

4. Råd og støtte underveis

Vi er tilgjengelig for råd og støtte underveis, og besvarer spørsmål på e-post og telefon. Vi legger også opp til erfaringsutveksling og evaluering underveis. 

Del med andre: