Gå til innhold

Slik sender du inn informasjon

All relevant informasjon om varer og transportmiddel skal sendes inn til Tolletaten i forkant av grensepassering.

Grensepasseringsløsning ørje

Foto: Tolletaten

Hva sendes inn?

 • Importdeklarasjon
  • sendes gjennom TVINN på ordinær måte
 • Transitteringsdeklarasjon
  • sendes gjennom NCTS på ordinær måte
 • Manifestinformasjon om varer og transportmiddel
  • dette kan gjøres på to måter, enten via web eller et API
  • transportør (eller fullmektig) er ansvarlig for innsending
 • Eventuell underlagsdokumentasjon
  • i første omgang etterspørres fakturaer
  • dette gjøres via e-post (midlertidig løsning)

Når sendes det inn?

Dersom Tolletaten skal ha mulighet til å behandle all informasjon før ankomst, er det viktig at all informasjon er tilgjengelig. Det er mulig å sende inn informasjon helt frem til kjøretøyet ankommer grensen. For at vi skal ha tid til å behandle informasjonen før kjøretøyet ankommer, ønsker vi at den sendes inn senest to timer før forventet grensepassering. Jo nærmere grensepassering det sendes inn informasjon, desto større sannsynlighet er det for at Tolletaten ikke rekker å behandle ferdig informasjonen, og at transporten får rødt lys ved grensepassering og må henvende seg i ekspedisjonen.

Hvordan sender man inn informasjon?

Manifestinformasjon kan sendes inn til Tolletaten på to måter, via web eller API.

Innsending av data via web

Tolletaten har utviklet en elektronisk manifestløsning for innsending av informasjon om varer og kjøretøy.

Ved å logge inn i den web-baserte manifestløsningen, kan næringslivsaktører fylle ut og sende inn informasjon om transportmiddelet og varene som befinner seg på kjøretøyet, med tilhørende informasjon om import-, eksport- og transitteringsdeklarasjoner.

I dag oppfylles melde- og fremleggelsesplikten ved at sjåfør møter i ekspedisjonen og har med diverse papirdokumenter knyttet til lasten. Dette endres ved en elektronisk løsning. Det er derfor nødvendig å etterspørre informasjon om sjåfør.

En detaljert demonstrasjon av manifestløsningen finnes her.

Innsending av data via API

Vi har også lagt til rette for innsending av data via API. Da sendes all relevant informasjon om varer og transportmiddel direkte fra egne fagsystemer til Tolletaten ved hjelp av vårt API. Dette forutsetter at dere/systemleverandører legger til rette for slik innrapportering.

Tekniske beskrivelser som er nødvendig i forbindelse med oppretting av en API-integrasjon finnes her.