Gå til innhold

Pilot ved Ørje tollsted

I september 2018 startet vi en pilot i Ekspressfortolling ved Ørje tollsted. På denne siden finner du informasjon om piloten og hvilke erfaringer vi har gjort oss så langt.

Ørje tollsted

Foto: Tolletaten

Vi startet med å teste ut Ekspressfortolling på landevei for de som ønsket å direktefortolle ved grensepassering. Nå har vi utvidet løsningen til også å omfatte transittering. Løsningen benyttes nå av utvalgte transportører ved Ørje tollsted. Vi jobber med å starte opp en pilot på Svinesund.

Formålet med pilot er å teste ut de ulike elementene i løsningen i et mindre omfang før den utvides til å omfatte flere prosedyrer og kan benyttes ved flere tollsteder, på sikt også ved andre transportmåter.

I piloten har vi testet ut følgende

  • Elektronisk informasjonsfangst av data fra transportører
  • Elektronisk integrasjon av data fra transportører med tilhørende data fra deklaranter, dvs. både importdeklarasjoner og eksportdeklarasjoner
  • Elektronisk vurdering av all innsamlet informasjon
  • Elektronisk registrering av kjøretøy som ankommer grensen
  • Elektronisk fristilling av varer ved grensepassering

Erfaringer så langt

Målet med piloten er å teste ut løsningen i et begrenset omfang før vi gradvis utvider med flere prosedyrer og flere transporter. Vi har derfor et begrenset erfaringsgrunnlag, men tilbakemeldingene og erfaringene så langt er positive.

  • Pilotdeltagerne er fornøyde med løsningen
  • Den tekniske løsningen har vist seg å være svært stabil
  • 95 % av alle transportene som har benyttet Ekspressfortolling så langt har passert grensen uten stopp
  • De største utfordringene for næringslivet er knyttet til rutineendringer og fremskaffelse av ekstra informasjon

Veien videre

Løsningen utvides fortløpende etter hvert som ny funksjonalitet utvikles. Målet er at manifestløsningen skal håndtere data om alt gods på kjøretøyet, uavhengig av om godset skal fortolles på grensen, godsregistreres eller transitteres. Mer informasjon om hvordan vi planlegger å utvide løsningen finnes her.