Gå til innhold

Pilot på Ørje tollsted

I september 2018 startet vi en pilot ved Ørje tollsted. Dette var en løsning under utvikling som har blitt utvidet med ny funksjonalitet fortløpende.

Ørje tollsted

Foto: Tolletaten

Vi startet med å teste ut Ekspressklarering på landevei for de som ønsket å direktefortolle ved grensepassering. Deretter utvidet vi løsningen til også å omfatte transittering. Løsningen på Ørje vil bli utvidet med ny funksjonalitet fortløpende på samme måte som piloten på Svinesund.

Formålet med pilot er å teste ut de ulike elementene i løsningen i et mindre omfang før den utvides til å omfatte flere prosedyrer og kan benyttes ved flere tollsteder, på sikt også ved andre transportmåter.

I piloten har vi testet ut følgende

  • Elektronisk informasjonsfangst av data fra transportører
  • Elektronisk integrasjon av data fra transportører med tilhørende data fra deklaranter, dvs. både importdeklarasjoner og eksportdeklarasjoner
  • Elektronisk vurdering av all innsamlet informasjon
  • Elektronisk registrering av kjøretøy som ankommer grensen
  • Elektronisk fristilling av varer ved grensepassering

Erfaringer så langt

Målet med piloten er å teste ut løsningen i et begrenset omfang før vi gradvis utvider med flere prosedyrer og flere transporter. Vi har derfor et begrenset erfaringsgrunnlag, men tilbakemeldingene og erfaringene så langt er positive.

  • Pilotdeltagerne er fornøyde med løsningen
  • Den tekniske løsningen har vist seg å være svært stabil
  • 95 % av alle transportene som har benyttet Ekspressfortolling så langt har passert grensen uten stopp
  • De største utfordringene for næringslivet er knyttet til rutineendringer og fremskaffelse av ekstra informasjon