Gå til innhold

Pilot på Svinesund tollsted

I september 2020 utvidet vi piloten til også å omfatte Svinesund tollsted. Formålet med dette er å teste løsningen med et større antall transporter og en økt trafikkbelastning på grensepasseringsløsningen. 

Svinesund tollsted

Foto: Tolletaten

På Svinesund tollsted passerer det i gjennomsnitt 1200 godskjøretøy hver dag. Dette innebærer at det ofte er vanskelig å finne parkeringsplass og det er lang kø i ekspedisjonen hos Tolletaten. Dette er en av utfordringene Ekspressklarering skal være med på å løse. 

Vi har satt opp fysisk utstyr som skilt, kamera og lys, og vi har laget en egen ekspressfil på Svinesund. Som på Ørje er alt utstyret på Svinesund mobilt og av midlertidig art. Det skyldes at vi er i en pilot, og at vi ønsker å teste ut hvordan alt fungerer sammen før det gjøres mer permanent. 

Vi har laget en brosjyre-sjafor---norsk.pdfbrosjyre (828 kB) som illustrerer hvordan grensepasseringsløsningen på Svinesund fungerer.

Ekspressfil på Svinesund

Foto: Tolletaten

Veien videre

Løsningen skal testes ut av rundt 50 firmaer i ordinær produksjon. Oppstarten på Svinesund skjer puljevis, der vi slipper på et visst antall firma hver uke utover høsten. Løsningen skal evalueres på nyåret, og Tolletaten vil da ta stilling til videre utrulling.

Ønsker ditt firma å være med? Ta kontakt med oss på ekspressfortolling@toll.no og se mer informasjon om hvordan man kommer i gang