Gå til innhold

Dette skjer ved grensepassering

Hva skjer når man kommer på grensen? Og når skal eventuelt sjåføren stoppe? Her finner du en beskrivelse av hvordan grensepassering skjer i Ekspressfortolling.

Grensepasseringsløsning på Ørje

Foto: Tolletaten

Innkjøring til tollområde

Når kjøretøyet ankommer tollstedet, blir kjøretøyets skilter lest av et ANPR-kamera. Kameraet registrerer kjøretøyets registreringsnummer og tidspunktet for ankomst.

Et skilt som er merket «Ekspressfortolling / Express Clearance» viser filen der transporter som benytter Ekspressfortolling skal kjøre. Trafikklys og bom gir signal til sjåføren om han kan kjøre videre eller om han må stoppe. 

  • Ved grønt lys og åpen bom: sjåføren kan kjøre videre gjennom tollområdet uten å stoppe
  • Ved rødt lys og bom nede: sjåføren må stoppe kjøretøyet i rød sone og henvende seg i ekspedisjonen

Utpassering fra tollområde

Når kjøretøyet kjører ut av tollområdet, passeres et nytt ANPR-kamera. Kameraet registrerer kjøretøyets registreringsnummer og tidspunktet for utpassering, og videresender data for frigjøring av varene. Varene frigjøres automatisk.

Når må sjåføren henvende seg i ekspedisjonen?

  • Dersom sjåføren får rødt lys og/eller bom nede
  • Dersom sjåføren har med seg flere eller færre varer enn det som er registrert i manifestet
  • Dersom sjåføren har med seg private varer som skal fortolles

Vi har laget en brosjyre som kan deles ut til sjåfører som skal kjøre på Ekspressfortolling.

Video av grensepasseringen


 

Del med andre: