Gå til innhold

Dette skjer ved grensepassering

Hva skjer når man kommer på grensen? Og når skal eventuelt sjåføren stoppe? Her finner du en beskrivelse av hvordan grensepassering skjer i ekspressløsningen.

Grensepasseringsløsning på Ørje

Foto: Ekspressfil på Ørje tollsted

Grensepasseringsløsningen, det vil si det tekniske utstyret på tollstedet, er noe forskjellig på Ørje og Svinesund. Det skyldes dagens infrastruktur på tollstedene og mengde trafikk. Mens det på Ørje er både bom og lyssignal, er det kun lyssignal, og ikke bom, på Svinesund. Mye er imidlertid likt. 

Innkjøring til tollområde

Når kjøretøyet ankommer tollstedet, blir kjøretøyets skilter lest av et ANPR-kamera. Kameraet registrerer kjøretøyets registreringsnummer og tidspunktet for ankomst.

Et skilt som er merket «Ekspressklarering / Express Clearance» viser filen der transporter som benytter ekspressløsningen skal kjøre. Trafikklys (og bom) gir signal til sjåføren om han kan kjøre videre eller om han må stoppe. 

  • Ved grønt lys (og åpen bom): sjåføren kan kjøre videre gjennom tollområdet uten å stoppe
  • Ved rødt lys (og bom nede): sjåføren må stoppe kjøretøyet i rød sone og henvende seg i ekspedisjonen

Utpassering fra tollområde

Når kjøretøyet kjører ut av tollområdet, passeres et nytt ANPR-kamera. Kameraet registrerer kjøretøyets registreringsnummer og tidspunktet for utpassering, og videresender data for frigjøring av varene. Varene frigjøres automatisk.

Når må sjåføren henvende seg i ekspedisjonen?

  • Dersom sjåføren får rødt lys, ikke lyssignal (og/eller bom nede)
  • Dersom sjåfør eller passasjer har med seg flere eller færre varer enn det som er registrert i manifestet
  • Dersom sjåfør eller passasjer har med seg private varer som skal fortolles

Vi har utarbeidet en brosjyre som illustrerer hvordan grensepasseringen på Svinesund skal foregå. Den finnes her

Ekspressfil på Svinesund

Foto: Ekspressfil på Svinesund tollsted