Gå til innhold

Dette skjer ved grensepassering

Hva skjer når man kommer på grensen? Og når skal eventuelt sjåføren stoppe? Her finner du en beskrivelse av hvordan grensepassering skjer i Ekspressfortolling.

Grensepasseringsløsning på Ørje

Foto: Tolletaten

Innkjøring til tollområde

Når kjøretøyet ankommer tollstedet, blir kjøretøyets skilter lest av et ANPR-kamera. Kameraet registrerer kjøretøyets registreringsnummer og tidspunktet for ankomst.

Et skilt som er merket «Ekspressfortolling / Express Clearance» viser filen der transporter som benytter Ekspressfortolling skal kjøre. Trafikklys og bom gir signal til sjåføren om han kan kjøre videre eller om han må stoppe. 

  • Ved grønt lys og åpen bom: sjåføren kan kjøre videre gjennom tollområdet uten å stoppe
  • Ved rødt lys og bom nede: sjåføren må stoppe kjøretøyet i rød sone og henvende seg i ekspedisjonen

Utpassering fra tollområde

Når kjøretøyet kjører ut av tollområdet, passeres et nytt ANPR-kamera. Kameraet registrerer kjøretøyets registreringsnummer og tidspunktet for utpassering, og videresender data for frigjøring av varene. Varene frigjøres automatisk.

Når må sjåføren henvende seg i ekspedisjonen?

  • Dersom sjåføren får rødt lys og/eller bom nede
  • Dersom sjåføren har med seg flere eller færre varer enn det som er registrert i manifestet
  • Dersom sjåføren har med seg private varer som skal fortolles

Vi har laget en brosjyre som kan deles ut til sjåfører som skal kjøre på Ekspressfortolling.

Video av grensepasseringen