Gå til innhold

Demonstrasjon av manifestløsningen på web

Den web-baserte manifestløsningen er en selvbetjeningsløsning som næringslivet kan benytte for å sende inn elektronisk informasjon til Tolletaten.

Innlogging

Transportør (eller fullmektig) må først logge inn. Brukere som har norsk fødsels- eller D-nummer kan logge inn via ID-porten. Utenlandske brukere kan logge inn via en to-faktorautentisering. Les mer om innlogging i vår brukerveiledning-for-selvbetjeningslosning.pdfbrukerveiledning (2,1 MB).

Innloggingsbilde

Manifestløsningen er inndelt i de to menypunktene «Nytt manifest» og «Mine manifester».

Nytt manifest

Under menypunktet «Nytt manifest» gis det mulighet til å

  • opprette og sende inn manifester

Menypunktet består av de tre fanene «transport», «last» og «send inn». Her fylles det inn informasjon om transportmiddel og varene som befinner seg på kjøretøyet, med koblinger til import-, eksport- og transitteringsdeklarasjoner. Hvilke data som skal sendes inn fremgår under hver fane. 

Visning av hver enkelt fane finnes i bildekarusellen nederst på siden.

Mine manifester

Under menypunktet «Mine manifester» gis det mulighet til å

  • se på utkast
  • se på og redigere innsendte manifester hvor transporten ennå ikke har passert grensen
  • få en oversikt over kjøretøy som har passert grensen med angivelse av tidspunkt for frigjøring av gods

Menypunktet består av de tre fanene «utkast», «innsendt» og «passert». Visning av hver enkelt fane finnes i bildekarusellen nedenfor.

Brukerveiledning til manifestløsningen på web finnes brukerveiledning-for-selvbetjeningslosning.pdfher (2,1 MB).

1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7