Gå til innhold

Demonstrasjon av manifestløsningen på web

Næringslivsaktører kan benytte den web-baserte manifestløsningen for å sende inn manifestdata til Tolletaten.

Innlogging

Transportør (eller fullmektig) må først logge inn i manifestløsningen. 

Innloggingsløsningen består av brukernavn og passord, samt krav om en tredjepartskode. 

Før man kan logge inn må man laste ned et tredjepartsverktøy som genererer koder for 2-trinnsbekreftelse på telefonen, for eksempel Google Authenticator. Dette gjøres i App Store eller Play Butikk. Når man logger inn med brukernavn og passord, vil det genereres en kode på telefonen som skal oppgis.

Innloggingsbilde i manifestølsningen 

Først logger man inn med brukernavn og passord. Deretter oppgis en tredjepartskode. 

Gjennom manifestløsningen kan man fylle ut og sende inn manifester til Tolletaten, i tillegg til at man har oversikt over alle påbegynte og innsendte manifester fra eget firma. 

Sende inn et nytt manifest

Øverst til høyre i oversiktsbildet er det en knapp for "nytt manifest". Ved å trykke på denne, kan man starte utfylling og innsending av et nytt manifest. 

 Transportfane

Fane for opplysninger om transporten

Lastefane

Fane for opplysninger om lasten (en direktefortolling i dette eksempelet)

Oversikt over egne manifester

I oversiktsbildet finner man informasjon om alle påbegynte og innsendte manifester fra eget firma. I dette oversiktsbildet har man også følgende muligheter: 

  • kopiere innholdet i et innsendt manifest
  • sende oppsummering av innsendt manifest på e-post
  • gjenåpne et innsendt manifest
  • slette et påbegynt manifest

Oversikt over egne manifester

Oversikt over påbegynte og innsendte manifester fra eget firma

Brukerveiledning

Mer informasjon og flere skisser finnes i brukerveiledningen til manifestløsningen.