Gå til innhold

Demonstrasjon av manifestløsningen på web

Næringslivsaktører kan benytte den web-baserte manifestløsningen for å sende inn manifestdata til Tolletaten.

Innlogging

Transportør (eller fullmektig) må først logge inn i manifestløsningen. 

Innloggingsløsningen består av brukernavn og passord, samt krav om en tredjepartskode. 

Før man kan logge inn må man laste ned et tredjepartsverktøy som generer koder for 2-trinnsbekreftelse på telefonen, for eksempel Google Authenticator. Dette gjøres i App Store eller Play Butikk. Når man logger inn med brukernavn og passord, vil det generes en kode på telefonen som skal oppgis.

Les mer om innlogging i brukerveiledning-for-selvbetjeningslosning.pdfbrukerveiledningen (1,8 MB) for manifestløsningen.

Innloggingsbilde i manifestølsningen Først logger man inn med brukernavn og passord. Deretter oppgis en tredjepartskode. 

Manifestløsningen er inndelt i de to menypunktene «Nytt manifest» og «Mine manifester».

Nytt manifest

Under menypunktet «Nytt manifest» gis det mulighet til å

  • opprette og sende inn manifester

Menypunktet består av de tre fanene «transport», «last» og «send inn». Her fylles det inn informasjon om transportmiddel og varene som befinner seg på kjøretøyet, med koblinger til import-, eksport- og transitteringsdeklarasjoner. Hvilke data som skal sendes inn fremgår under hver fane. 

Visning av hver enkelt fane finnes i bildekarusellen nederst på siden.

Mine manifester

Under menypunktet «Mine manifester» gis det mulighet til å

  • se på utkast
  • se på og redigere innsendte manifester hvor transporten ennå ikke har passert grensen
  • få oversikt over kjøretøy som har passert grensen med angivelse av tidspunkt for frigjøring av gods

Menypunktet består av de tre fanene «utkast», «innsendt» og «passert». Visning av hver enkelt fane finnes i bildekarusellen nedenfor.

Mer informasjon finnes i vår brukerveiledning-for-selvbetjeningslosning.pdfbrukerveiledning (1,8 MB) til manifestløsningen.

1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7