Gå til innhold

Dette er ekspressfortolling

Ekspressfortolling er en etablert løsning for en heldigital og smidig grensepassering. Tolletaten har utviklet en manifestløsning, der informasjon om varer og transportmiddel sendes inn og behandles av Tolletaten før kjøretøyet ankommer grensen. 

Grensepasseringsløsning

Foto: Tolletaten 

Ekspressfortolling går i hovedsak ut på

Prinsipp

All relevant informasjon om varer og kjøretøy skal sendes inn elektronisk før transporten ankommer grensen. Dette gjelder:

  • manifestdata om gods og transportmiddel
  • deklarasjonsdata om gods
  • underlagsdokumenter

Etter at informasjonen er innsendt, vil den bli behandlet og risikovurdert av Tolletaten før transporten ankommer grensen. Transporten gis en «grønn» eller «rød» status. Statusen angir hvorvidt varene kan fristilles automatisk og kjøretøyet kan passere grensen uten å måtte stoppe.

Transporten registreres ved hjelp av ANPR-kamera ved innkjøring til tollområdet. Ved grønn status får sjåføren grønt lys og kan kjøre rett gjennom tollområdet uten å stoppe. Ved rød status får sjåføren rødt lys og må stoppe kjøretøyet og henvende seg i ekspedisjonen på samme måte som i dag. Transporten registreres på nytt ved hjelp av ANPR-kamera ved utkjøring fra tollområdet.

Flest mulig varer fristilles automatisk ved grensepassering uten at kjøretøyet må stoppe.