Gå til innhold

Ekspressfortolling

Her finner du informasjon om Ekspressfortolling. Gjennom dette prosjektet tester vi ut fremtidens digitale vareførsel. Løsningen er under uttesting på vei ved Ørje tollsted. I september starter vi opp en pilot også på Svinesund tollsted.

I Tolletaten pågår det et digitaliseringsløp, der målet er å etablere heldigitale og automatiserte løsninger for all vareførsel uavhengig av prosedyre og transportmiddel. På sikt vil digitale løsninger for innhenting av manifestinformasjon og automatisert fristilling av gods rulles ut ved alle tollsteder. Les mer om Tolletatens digitaliseringsløft.