Gå til innhold

Drawback - tilbakebetaling av toll

Du må velja om du vil skriva ut eit opphavsbevis eller få tilbake tollen for ikkje-opphavsmateriale som er nytta i ferdigvara. 

Har du betalt toll på ein importert del og nytta denne som eit innsatsmateriale i ein eksportert ferdigvare, kan du få betalt tilbake tollen på den importerte delen.

Merk deg at du ikkje kan få betalt tilbake tollen for den importerte delen dersom du eksporterar ferdigvara med eit opphavsbevis.

Dersom den importerte delen ikkje er med i vareomfanget til den aktuelle frihandelsavtala kan du få tilbake tollen for den importerte delen. Du må difor gå inn i den frihandelsavtala du skal nytta og sjå om den importerte delen er nemd der.

Du kan sjøl velja om du vil søkja om å få tilbake tollen eller selja dei eksporterte varene som opphavsvarer.

Det finnast nokre overgangsordninger og unnatak. Desse finn du i dei einskilde frihandelsavtalene.