Gå til innhold

Prosedyrekoder for utførsel (gjelder t.o.m 31.12.2022)

Prosedyrekoder for ordinær utførsel, midlertidig utførsel, gjenutførsel, ufortollede varer og proviant med mer.

37 Prosedyre

Oppgi med kode i første kolonne hva utførselen gjelder i henhold til nedenstående oversikt. 
Det må være samsvar mellom rubrikkene 1 og 37. Det første siffer i koden i rubrikk 37 skal være lik koden som er oppgitt i andre kolonne i rubrikk 1.

Klikk på aktuell prosedyrekode for detaljer

10 Ordinær utførsel av varer, ikke spesifisert under andre prosedyrekoder 
11 Ordinær utførsel av varer til Svalbard og Jan Mayen, ikke spesifisert under andre prosedyrekoder
12 Ordinær utførsel av varer til norskeide fartøy, luftfartøy og oljeplattform 
14 Utførsel av ufortollede varer fra tollager A og B 
15 Utførsel av blandet vare fra tollager B og D 
18 Utførsel av ufortollede varer fra tollager A og B, til norskeide fartøy og luftfartøy
19 Utførsel av ufortollede varer fra tollager C og D 
17 Utførsel av varer til norske delegasjoner i utlandet, samt flyttegods, reisegods o.l.

Midlertidig utførsel

20 Midlertidig utførsel av varer ikke spesifisert under andre prosedyrekoder 
21 Midlertidig utførsel av varer for bearbeiding 
22 Midlertidig utførsel av varer for reparasjon
24 Midlertidig utførsel av varer til Svalbard for bearbeiding

Gjenutførsel

31 Gjenutførsel av varer etter reklamasjon, mot tilbakebetaling/kreditnota. 
32 Gjenutførsel av kommisjons- og konsignasjonsvarer 
33 Gjenutførsel av varer etter bearbeiding, innført under prosedyrekode 51 
34 Gjenutførsel av varer etter reparasjon, innført under prosedyrekode 50 
37 Gjenutførsel av varer etter innenlands bearbeiding, innført under prosedyrekode 57 
38 Gjenutførsel av varer, innført under prosedyrekode 55 
39 Gjenutførsel av varer ikke spesifisert under andre prosedyrekoder

Ufortollede varer, unntatt proviant og forbruksartikler, som av transportmessige årsaker transporteres gjennom Norge

81 Ufortollede varer som leveres direkte til norsk del av kontinentalsokkelen, Svalbard og Jan Mayen og norskeide fartøy og luftfartøy
82 Ufortollede varer transportert gjennom Norge for levering direkte til kjøper i utlandet. Unntatt de nevnt i prosedyrekode 81

Varer, unntatt proviant og forbruksartikler, til norsk del av kontinentalsokkelen og varer til bruk om bord i norskeide fartøy som opererer på norsk del av kontinentalsokkelen

90 Første gangs utførsel av ufortollede varer fra tollager A og B til bruk på norsk del av kontinentalsokkelen, og varer til bruk om bord i norskeide fartøy som opererer på norsk del av kontinentalsokkelen 
91 Utførsel av varer som ikke omfattes av prosedyrekode 90 til bruk på norsk del av kontinentalsokkelen, og varer til bruk om bord i norskeide fartøy som opererer på norsk del av kontinentalsokkelen

Proviant og forbruksartikler til bruk eller salg om bord i norskeide fartøy som fra norsk havn er bestemt for utlandet eller havområder utenfor tollområdet, samt norskeide luftfartøy som fra norsk lufthavn er bestemt for utlandet

01 Norsk eller fortollet proviant og forbruksartikler, også fra tollager A og B, og proviant og forbruksartikler fra tollager D
02 Ufortollet proviant og forbruksartikler levert direkte, eller fra tollager A og B

Proviant og forbruksartikler til bruk eller salg på faste installasjoner på norsk del av kontinentalsokkelen

03 Norsk eller fortollet proviant og forbruksartikler, også fra tollager A og B, og proviant og forbruksartikler fra tollager D
04 Ufortollet proviant og forbruksartikler levert direkte, eller fra tollager A og B

Proviant og forbruksartikler til bruk eller salg om bord i utenlandskeide fartøy som fra norsk havn er bestemt for utlandet eller havområder utenfor tollområdet, samt utenlandskeide luftfartøy som fra norsk lufthavn er bestemt for utlandet

05 Norsk eller fortollet proviant og forbruksartikler, også fra tollager A og B, og proviant og forbruksartikler fra tollager D
06 Ufortollet proviant og forbruksartikler levert direkte, eller fra tollager A og B

Prosedyrekode og tekstKoden omfatter (eksempler)Koden omfatter ikke (eksempler)

10)

Ordinær utførsel av varer, ikke spesifisert under andre prosedyrekoder

Vedrørende definisjon av fartøy: TollABC § 1-1 (alminnelige bestemmelser og defensjoner)

Under denne prosedyrekoden vil det normalt være et skifte av eierskap til varene mellom en innenlandsk og utenlandsk person/ foretak, enten gjennom et salg eller en vederlagsfri overdragelse av varene.

Denne koden omfatter:

Norske eller fortollede varer som utføres fra Norge til utlandet i den hensikt at varene skal forbli der, herunder:

 • Norske eller fortollede varer som selges fra Norge
 • Norske eller fortollede varer som leveres gratis fra Norge, f.eks. gaver, vareprøver, overføring av varer mellom enheter innen samme konsern
 • Norske eller fortollede varer som leies/ lånes utpermanent fra Norge
 • Norsk eller fortollet utstillingsmateriell som utføres til utlandet og skal forbrukes der
 • Norske varer, fortollede varer og varer fra tollager D, som utføres til utenlandskeide fartøy, luftfartøy og oljeplattform
 • Norske varer, fortollede varer og varer fra tollager D, som utføres til fartøy, luftfartøy og oljeplattformunder bygging i utlandet

Denne koden omfatter ikke:

 • Utførsel av varer til Svalbard, Jan Mayen, som omfattes av kode 11.
 • Utførsel av varer som er dekket av andre koder under ordinær utførsel, herunder: kodene 12, 14, 15, 17, 18 og 19.
 • Varer som utføres midlertidig, kodene 20, 21 23 og 24
 • Varer som gjenutføres, kodene 31 – 39 
 • Proviant og forbruksartikler , kodene 01 - 06 

11)

Ordinær utførsel av varer til Svalbard og Jan Mayen, ikke spesifisert under andre prosedyrekoder

Denne koden omfatter:

Norsk eller fortollede varer som utføres fra Norge til Svalbard og Jan Mayen i den hensikt at varene skal forbli der, herunder:

 • Norske eller fortollede varer som selges fra Norge
 • Norske eller fortollede varer som leveres gratis, f.eks. gaver, vareprøver, overføring av varer mellom enheter innen samme konsern

Denne koden omfatter ikke:

 • Utførsel av varer som er dekket av andre koder under ordinær utførsel, herunder kodene; 10, 12, 14, 15, 17, 18 og 19
 • Varer som utføres midlertidig, kodene 20, 21, 23 og 24
 • Varer som gjenutføres, kodene 31 - 39

12)

Ordinær utførsel av varer til norskeide fartøy, luftfartøy og oljeplattform

Denne koden omfatter:

Norske varer, fortollede varer og varer fra tollager D, som utføres fra Norge til norskeide fartøy, luftfartøy og oljeplattform i den hensikt at varene skal forbli der, herunder:

 • Norske eller fortollede varer som selges til norskeidefartøy, luftfartøy og oljeplattform
 • Varer solgt/ tatt ut fra tollager D til norskeide fartøy, luftfartøy og oljeplattform

Denne koden omfatter ikke:

 • Utførsel av varer som er dekket av andre koder under ordinær utførsel, herunder: kodene 10, 11, 14, 15, 17, 18 og 19
 • Varer som utføres midlertidig, kodene 20, 21, 23 og 24
 • Varer som gjenutføres, kodene 31 - 39
 • Proviant og forbruksartikler, kodene 01-06

14)

Utførsel av ufortollede varer fra tollager A og B

 

Denne koden omfatter:

Ufortollede varer fra tollager A og B, som utføres til utlandet, samt til utenlandskeide fartøy og luftfartøy i den hensikt at varene skal forbli der, herunder:

 • Ufortollede, varer som selges/ leveres til utlandet fra tollager A og B
 • Ufortollede, varer som returneres til utlandet fra tollager A og B
 • Ufortollede varer, som selges/ leveres til utenlandskeide fartøy og luftfartøy fra tollager A og B
 • Ufortollede, varer som av transportmessige årsaker registreres på tollager A og B i Norge på vei fra utenlandsk selger til utenlands kjøper
 • Utførsel av feilsendte varer registrert på tollager

Denne koden omfatter ikke:

 • Ufortollede, varer fra tollager A og B til norskeidefartøy og luftfartøy, kode 18
 • Ufortollede varer som leveres direkte til norsk del av kontinentalsokkelen, og varene ikke er registrert på tollager A eller B, kode 81
 • Ufortollede varer som leveres direkte til norsk del av kontinentalsokkelen, og varene er registrert på tollager A eller B, kode 90
 • Ufortollede varer som leveres direkte til Svalbard og Jan Mayen, uavhengig av om de er registrert på tollager eller ikke, kode 81
 • Ufortollede varer som leveres direkte til norskeide båter, og varene ikke er registrert på tollager A eller B, kode 81
 • Proviant og forbruksartikler, kode 01-06

15)

Utførsel av blandet vare fra tollager B og D

 

Denne koden omfatter:

Blandede varer fra tollager B og D, som utføres til utlandet, samt til utenlandskeide fartøy og luftfartøy, i den hensikt at varene skal forbli der.

 

Denne koden omfatter ikke:

 • Ufortollede varer fra andre typer tollager, kodene 14, 18 og 19
 • Norske eller fortollede varer solgt til utenlandskeide fartøy og luftfartøy, kode 13
 • Proviant og forbruksartikler, kodene 01-06

18)

Utførsel av ufortollede varer fra tollager A og B, til norskeide fartøy og luftfartøy


Utfylling deklarasjon:

 • Rubrikk 34a opprinnelsesland skal fylles ut
 • Rubrikk 15a avsenderland skal fylles ut, landkode kan ikke være NO/SJ
 • Rubrikk 17 bestemmelsesland skal fylles ut, landkoder må være NO/SJ

Ved bruk av denne prosedyrekoden vil det også være påkrevd å benytte transaksjonstype 1, 2, 3 eller 9 i rubrikk 24.

Denne koden omfatter:

Ufortollede varer fra tollager A og B, som utføres tilnorskeide fartøy og luftfartøy i den hensikt at varene skal forbli/ brukt om bord.

Denne koden omfatter ikke:

 • Ufortollede varer fra tollager A og B tilutenlandskeide fartøy og luftfartøy, kode 14  
 • Proviant og forbruksartikler, kodene 01-06 

19)

Utførsel av ufortollede varer fra tollager C og D

 

Denne koden omfatter:

Ufortollede varer fra tollager C og D, som utføres til utlandet, samt til utenlandskeide fartøy og luftfartøy, i den hensikt at varene skal forbli i der.

Denne koden omfatter ikke:

 • Ufortollede varer fra tollager A og B til utenlandskeide fartøy og luftfartøy, kode 14
 • Ufortollede varer fra tollager A og B til norskeide fartøy og luftfartøy, kode 18
 • Proviant og forbruksartikler, kodene 01-06

17)

Utførsel av varer til norske delegasjoner i utlandet, samt flyttegods, reisegods o.l. 

 

Med norske delegasjoner i utlandet menes i denne forbindelse blant annet:

 • norske ambassader i utlandet
 • norske FN-styrker i utlandet
 • norske styrker i utlandet under annen internasjonal kommando (f. eks NATO)
 • andre norske FN-delegasjoner o.l. i utlandet

Denne koden omfatter:

Norske eller fortollede varer, som utføres fra Norge til utlandet i den hensikt at varene skal forbli der, herunder:

 • Norske eller fortollede varer utført direkte til norske ambassader i utlandet
 • Norske eller fortollede varer utført direkte til norske styrker på internasjonalt oppdrag i utlandet
 • Norske eller fortollede varer utført direkte til andre norske delegasjoner i utlandet
 • Norske eller fortollede varer som leveres som gratis erstatningsleveranse fra Norge
 • Hjelpesendinger
 • Flyttegods
 • Reisegods

Denne koden omfatter ikke:

 • Utførsel av varer som er dekket av andre prosedyrekoder under ordinær utførsel
 • Varer som utføres midlertidig, kodene 20, 21, 23 og 24
 • Varer som gjenutføres, kodene 31 – 39

 

Midlertidig utførsel

Prosedyrekode og tekst Koden omfatter (eksempler) Koden omfatter ikke (eksempler)

20)

Midlertidig utførsel av varer ikke spesifisert under andre prosedyrekoder

 

Denne koden omfatter:

Norske eller fortollede varer, som utføres til midlertidig bruk (annet enn bearbeiding og reparasjon) i utlandet. Varene skal senere gjeninnføres til Norge i uforandret stand.

Herunder:

 • Varer til leie/ lån i utlandet (ikke permanent)
 • Varer til demonstrasjon i utlandet
 • Varer til utstilling i utlandet
 • Varer til testing/ godkjenning i utlandet
 • Varer til bruk i konkurranse i utlandet

Denne koden omfatter ikke:

 • Varer som skal være midlertidig i utlandet lengre enn 12 måneder, prosedyrekode 10
 • Utførsel av varer som er dekket av andre koder under midlertidig utførsel
 • Varer til permanent leie/ lån i utlandet, kode 10
 • Varer til permanent utstilling i utlandet, kode 10
 • Varer til testing/ godkjenning som medfører at varene ikke vil bli gjeninnført, kode 10

21)

Midlertidig utførsel av varer for bearbeiding

Denne koden omfatter:

Norske eller fortollede varer, som utføres midlertidig til utlandet for bearbeiding og deretter gjeninnføres til Norge.

Med bearbeiding menes at varene behandles på en slik måte at de blir forbedret i forhold til det opprinnelige, og slik at de gjerne endrer karakter og får økt verdi. 

Herunder:

 • Råvarer som utføres til produksjon av ferdigvarer (f.eks. tekstilvarer) i utlandet, og som senere skal gjeninnføres
 • Deler og komponenter som utføres for maskinering, lakkering, sammensetting osv. i utlandet, og som senere gjeninnføres
 • Dyr til bedekking/ trening i utlandet, og som senere gjeninnføres

Denne koden omfatter ikke:

 • Varer utført midlertidig for reparasjon i utlandet, kode 22
 • Utførsel av varer som er dekket av andre koder under midlertidig utførsel
 • Dyr til veterinærbehandling i utlandet og senere gjeninnførsel, kode 22
 • Utførsel av varer for bearbeiding på Svalbard, og som senere gjeninnføres, kode 24

22)

Midlertidig utførsel av varer for reparasjon

 

Denne koden omfatter:

Norsk eller fortollede varer, som utføres midlertid til utlandet for reparasjon og deretter gjeninnføres til Norge.

Med reparasjon menes at varene settes tilbake til sin «opprinnelige stand». De får ikke endret opprinnelig funksjon eller karakter.

Herunder:

 • Defekt maskin og utstyr osv. for reparasjon i utlandet, og som senere gjeninnføres
 • Dyr til veterinærbehandling i utlandet pga sykdom/ skade, og som senere gjeninnføres

Denne koden omfatter ikke:

 • Varer utført midlertidig for bearbeiding i utlandet, kode 21
 • Utførsel av varer som er dekket av andre koder under midlertidig utførsel
 • Dyr til bedekking/ trening i utlandet, og som senere gjeninnføres, kode 21

24)

Midlertidig utførsel av varer til Svalbard for bearbeiding

 

Denne koden omfatter:

Norske eller fortollede varer, som utføres midlertidig til Svalbard for bearbeiding og deretter gjeninnføres til Norge.

Med bearbeiding menes at varene som utføres behandles på en slik måte at de blir forbedret i forhold til det opprinnelige, og slik at de gjerne endrer karakter og får økt verdi. 

Herunder:

 • Råvarer som utføres til produksjon av ferdigvarer (f.eks. tekstilvarer) på Svalbard, og som senere gjeninnføres
 • Deler og komponenter som utføres for maskinering, lakkering, sammensetting osv. på Svalbard, og som senere gjeninnføres
 • Dyr til bedekking/ trening på Svalbard, og som senere gjeninnføres

Denne koden omfatter ikke:

 • Varer utført midlertidig for reparasjon på Svalbard, kode 22
 • Utførsel av varer som er dekket av andre koder under midlertidig utførsel

 

Gjenutførsel

Prosedyrekode og tekst Koden omfatter (eksempler) Koden omfatter ikke (eksempler)

31)

Gjenutførsel av varer etter reklamasjon, mot tilbakebetaling/kreditnota

Denne koden omfatter:

Fortollet vare som gjenutføres til utlandet etter reklamasjon, herunder:

 • Gjenutførsel av varer etter reklamasjon, mottilbakebetaling/ kreditnota fra selger til kjøper.

Denne koden omfatter ikke:

 • Gjenutførsel av varer innført midlertidig under kodene 50, 51, 55, 57 og 58

 

32)

Gjenutførsel av kommisjons- og konsignasjonsvarer

 

Denne koden omfatter:

Gjenutførsel av varer, som ved innførsel til Norge ble fortollet som kommisjons- og konsignasjonsvarer (transaksjonstype 2).

 

Denne koden omfatter ikke:

 • Gjenutførsel av varer fortollet med andre transaksjonskoder enn 2 (kommisjons- konsignasjonsvarer) ved innførsel til Norge, f. eks 1 og 9, f. eks kode 39
 • Gjenutførsel av varer innført midlertidig under kodene 50, 51, 55, 57 og 58

33)

Gjenutførsel av varer etter bearbeiding, innført under prosedyrekode 51

 

Denne koden omfatter:

Gjenutførsel av varer tidligere innført midlertidig til Norge for bearbeiding under prosedyrekode 51 (Midlertidig innførsel av varer for bearbeiding i Norge).

For definisjon av bearbeiding, vises det til prosedyrekode 21.

Denne koden omfatter ikke:

 • Gjenutførsel av landbruksprodukter innført midlertidig under prosedyrekode 57 for innenlands bearbeiding, kode 37
 • Gjenutførsel av varer innført midlertidig for reparasjon, kode 34
 • Gjenutførsel av varer innført midlertidig for leie lån, kode 38
 • Gjenutførsel av varer innført midlertidig for prøving, kontroll og testing, kode 39
 • Gjenutførsel av spesialverktøy brukt i produksjon av varer som skal utføres, kode 39

34)

Gjenutførsel av varer etter reparasjon, innført under prosedyrekode 50

 

Denne koden omfatter:

Gjenutførsel av varer tidligere innført midlertidig til Norge for reparasjon under prosedyrekode 50 (Midlertidig innførsel av varer for reparasjon).

For definisjon av reparasjon, vises det til prosedyrekode 22.

Denne koden omfatter ikke:

 • Gjenutførsel av industrivarer innført midlertidig for bearbeiding, kode 33
 • Gjenutførsel av produkter av landbruksvarer innført midlertidig for bearbeiding, kode 37
 • Gjenutførsel av varer innført midlertidig for leie/ lån, kode 38
 • Gjenutførsel av varer innført midlertidig for prøving, kontroll og testing, kode 39
 • Gjenutførsel av spesialverktøy brukt i produksjon av varer som skal utføres, kode 39

37)

Gjenutførsel av varer etter innenlands bearbeiding, innført under prosedyrekode 57

 

Denne koden omfatter:

Gjenutførsel av varer (produkter av landbruksvarer) tidligere innført midlertidig under prosedyrekode 57 (Midlertidig innførsel av landbruksvarer for bearbeiding i Norge).

Bruk av prosedyrekode 57 og 37 betinger at foretaket har bevilling til innenlands bearbeiding av landbruksvarer, jf. tolloven § 6-4.

Omfatter også pakking av landbruksvarer.

Denne koden omfatter ikke:

 • Gjenutførsel av varer etter bearbeiding, som ikke er midlertidig innført under kode 57 (innenlands bearbeiding av landbruksvarer), kode 33

 

38)

Gjenutførsel av varer, innført under prosedyrekode 55

 

Denne koden omfatter:

Gjenutførsel av varer innført midlertidig til Norge under prosedyrekode 55, og hvor avgifter ble belastet ved innførsel. Herunder også varer som gjenutføres etter leie/ lån.

Denne koden omfatter ikke:

Varer innført under andre koder enn 55

39)

Gjenutførsel av varer ikke spesifisert under andre prosedyrekoder

Denne koden omfatter:

Gjenutførsel av varer, som ikke er spesifisert under prosedyrekode 31, 32, 33, 34, 37 og 38 herunder:

 • Gjenutførsel av varer innført midlertid for prøving, kontroll og testing
 • Gjenutførsel av spesialverktøy brukt i produksjon av varer som skal utføres
 • Gjenutførsel av andre varer innført midlertidig tollfritt i henhold til tolloven §§ 6-1 og 6-2
 • Gjenutførsel av varer etter reklamasjon, mot gratis erstatningsleveranse

Denne koden omfatter ikke:

 • Gjenutførsel av varer etter reklamasjon mot tilbakebetaling/ kreditnota, kode 31
 • Gjenutførsel av kommisjons- og konsignasjonsvarer, kode 32
 • Gjenutførsel av varer etter reparasjon, kode 34
 • Gjenutførsel av varer etter bearbeiding, kodene 33 eller 37
 • Gjenutførsel av varer innført under kode 55, kode 38
 • Utførsel av feilsendte varer registret på tollager A og B, kode 14

 

Ufortollede varer, unntatt proviant og forbruksartikler, som av transportmessige årsaker transporteres gjennom Norge:

Prosedyrekode og tekst Koden omfatter (eksempler) Koden omfatter ikke (eksempler)

81)

Ufortollede varer som leveres direkte til norsk del av kontinentalsokkelen, Svalbard og Jan Mayen og norskeide fartøy og luftfartøy


Utfylling deklarasjon:

 • Rubrikk 34a opprinnelsesland skal fylles ut
 • Rubrikk 15a avsenderland skal fylles ut, landkode kan ikke være NO/SJ
 • Rubrikk 17 bestemmelsesland skal fylles ut, landkoder må være NO/SJ

Ved bruk av denne prosedyrekoden vil det også være påkrevd å benytte transaksjonstype 1, 2, 3 eller 9 i rubrikk 24.

Denne koden omfatter:

Denne prosedyrekoden omfatter ufortollede varer, som av transportmessige årsaker transporteres gjennom Norge for levering enten til norsk del av kontinentalsokkelen, Svalbard og Jan Mayen, norskeide fartøy og luftfartøy, herunder:

 • Ufortollede varer, som fra avsender i utlandet er destinert for levering direkte til norsk del av kontinentalsokkelen, og varene ikke er registrert på tollager A eller B i Norge
 • Ufortollede varer som fra avsender i utlandet er destinert for levering til Svalbard og Jan Mayen,også når varene er registrerts på tollager A eller B i Norge
 • Ufortollede varer som fra avsender i utlandet er destinert for levering direkte til norskeide fartøy, og varene ikke er registrert på tollager A eller B i Norge

Denne koden omfatter ikke:

 • Proviant og forbruksartikler, kodene 01-06
 • Ufortollede varer, som er registrert på tollager A eller B, til norsk del av kontinentalsokkelen, kode 90
 • Ufortollede varer, som er registrert på tollager A eller B, til norskeide fartøy og luftfartøy, kode 18
 • Norske eller fortollede varer, kodene 10, 11 eller 91 

82)

Ufortollede varer transportert gjennom Norge for levering direkte til kjøper i utlandet. Unntatt de nevnt i prosedyrekode 81

Dersom varene ikke kan omlastes umiddelbart uten mellomliggende lagring, må varene registreres på tollager.

Denne koden omfatter:

Denne prosedyrekoden omfatter ufortollede varer, som av transportmessige årsaker transporteres gjennom Norge for levering til kjøper i utlandet, og varene ikke er registrert på tollager, herunder: 

 • Ufortollede varer som fra avsender er destinert for levering direkte til kjøper i utlandet, men som av transportmessige årsaker transporteres gjennom Norge, og varene ikke er registrert på tollager A eller B.
 • Ufortollede varer som fra avsender er destinert for levering direkte til utenlandskeide fartøy og luftfartøy, men som av transportmessige årsaker transporteres gjennom Norge, og varene ikke er registrert på tollager A eller B.

Sendingen må være under Tollvesenets kontroll gjennom en forsendelsesprosedyre, og varene må ikke gjennomgå annen behandling enn den som er nødvendig for forsvarlig bevaring av varene.

Forsendelsesprosedyren må fullføres i samsvar med gjeldene prosedyrer, mot en godkjent utførselsdeklarasjon i TVINN.

Denne koden omfatter ikke:

 • Proviant og forbruksartikler, kodene 01 - 06
 • Ufortollede varer, registrert på tollager A eller B for levering til kjøper i utlandet, herunder utenlandskeide fartøy og luftfartøy, kode 14
 • Ufortollede varer, registrert på tollager A eller B, til norskeide fartøy og luftfartøy, kode 18
 • Ufortollede varer, som fra avsender i utlandet er destinert for levering direkte til norsk del av kontinentalsokkelen, og varene ikke er registrert på tollager A eller B, kode 81
 • Ufortollede varer, registrert på tollager A eller B, til norsk del av kontinentalsokkelen, kode 90
 • Ufortollede varer som fra avsender i utlandet er destinert for levering til Svalbard og Jan Mayen,også når varene er registrert på tollager A eller B, kode 81
 • Ufortollede varer som fra avsender i utlandet er destinert for levering direkte til norskeide fartøy, og varene ikke er registret på tollager A eller B, kode 81
 • Norske eller fortollede varer, kode 10 og 11
 • Norske eller fortollede varer til norskeide fartøy, luftfartøy eller oljeplattform, kode 12

 

Varer, unntatt proviant og forbruksartikler, til norsk del av kontinentalsokkelen og varer til bruk om bord i norskeide fartøy som opererer på norsk del av kontinentalsokkelen

Vedrørende definisjon av fartøy: TollABC § 1-1 m (alminnelige bestemmelser og defensjoner) 

Prosedyrekode og tekst Koden omfatter (eksempler) Koden omfatter ikke (eksempler)

90)

Første gangs utførsel av ufortollede varer fra tollager A og B til bruk på norsk del av kontinentalsokkelen, og varer til bruk om bord i norskeide fartøy som opererer på norsk del av kontinentalsokkelen


Utfylling deklarasjon:

 • Rubrikk 34a opprinnelsesland skal fylles ut
 • Rubrikk 15a avsenderland skal fylles ut, landkode kan ikke være NO/SJ
 • Rubrikk 17 bestemmelsesland skal fylles ut, landkoder må være NO/SJ

Ved bruk av denne prosedyrekoden vil det også være påkrevd å benytte transaksjonstype 1, 2, 3 eller 9 i rubrikk 24.

Denne koden omfatter:

Ufortollede varer som for første gang utføres fra tollager A og B:

 • til bruk på norsk del av kontinentalsokkelen, og
 • til bruk om bord i norskeide fartøy som opererer på norsk del av kontinentalsokkelen
 • omfatter også ufortollede varer, som av transportmessige årsaker registreres på tollager A og B i Norge på vei fra utenlandsk selger til utenlands kjøper, før de utføres til bruk på norsk del av kontinentalsokkelen

Denne koden omfatter ikke:

 • Ufortollede varer som tidligere har blitt utført fra tollager A og B til slik bruk som kode 90 beskriver, kode 91
 • Ufortollede varer som fra avsender i utlandet er destinert for levering direkte til norsk del av kontinentalsokkelen, og varene ikke er registrert på tollager A eller B, kode 81
 • Proviant og forbruksartikler, kodene 01 - 06

91)

Utførsel av varer som ikke omfattes av prosedyrekode 90 til bruk på norsk del av kontinentalsokkelen, og varer til bruk om bord i norskeide fartøy som opererer på norsk del av kontinentalsokkelen

Denne koden omfatter:

Ufortollede varer som tidligere har blitt utført fra tollager A og B til bruk på norsk del av kontinentalsokkelen og varer til bruk om bord i norskeide fartøy som opererer på norsk del av kontinentalsokkelen.

Denne koden omfatter ikke:

 • Ufortollede varer som for første gang utføres fra tollager A og B, til slik bruk som 91 beskriver, kode 90
 • Proviant og forbruksartikler, kodene 01 - 06

 

Proviant og forbruksartikler til bruk eller salg om bord i norskeide fartøy som fra norsk havn er bestemt for utlandet eller havområder utenfor tollområdet, samt norskeide luftfartøy som fra norsk lufthavn er bestemt for utlandet

Vedrørende definisjon av fartøy: TollABC § 1-1 m (alminnelige bestemmelser og defensjoner)

Prosedyrekode og tekst Koden omfatter (eksempler) Koden omfatter ikke (eksempler)

01)

Norsk eller fortollet proviant og forbruksartikler, også fra tollager A og B, og proviant og forbruksartikler fra tollager D

 

 

Denne koden omfatter:

Norsk eller fortollet proviant og forbruksartikler:

 • til bruk eller salg om bord i norskeide fartøy og luftfartøy som fra norsk havn/ lufthavn er bestemt for utlandet
 • til bruk eller salg om bord i norskeide fartøy som fra norsk havn er bestemt for havområder utenfor tollområdet

 

Norsk eller fortollet proviant og forbruksartikler fra tollager A og B:

 • til bruk eller salg om bord i norskeide fartøy og luftfartøy som fra norsk havn/ lufthavn er bestemt for utlandet
 • til bruk eller salg om bord i norskeide fartøy som fra norsk havn er bestemt for havområder utenfor tollområdet

 

Proviant og forbruksartikler fra tollager D:

 • til bruk eller salg om bord i norskeide fartøy og luftfartøy som fra norsk havn/ lufthavn er bestemt for utlandet
 • til bruk eller salg om bord i norskeide fartøy som fra norsk havn er bestemt for havområder utenfor tollområdet

Denne koden omfatter ikke:

 • Norsk eller fortollet proviant og forbruks-artikler til bruk og salg om bord i utenlandskeid fartøy og luftfartøy, kode 05
 • Ufortollet proviant og forbruksartikler, kodene 02 og 06
 • Proviant og forbruksartikler til bruk eller salg på faste installasjoner på norsk del av kontinentalsokkelen, kodene 03 eller 04
 • Andre varer enn proviant og forbruksartikler til norskeide fartøy og luftfartøy, kodene 12 og 18
 • Andre varer enn proviant og forbruksartikler fra tollager A eller B, til utenlandskeide fartøy og luftfartøy, kode 14

02)

Ufortollet proviant og forbruksartikler levert direkte, eller fra tollager A og B


Utfylling deklarasjon:

 • Rubrikk 34a opprinnelsesland skal fylles ut
 • Rubrikk 15a avsenderland skal fylles ut, landkode kan ikke være NO/SJ
 • Rubrikk 17 bestemmelsesland skal fylles ut, landkoder må være NO/SJ

Ved bruk av denne prosedyrekoden vil det også være påkrevd å benytte transaksjonstype 1, 2, 3 eller 9 i rubrikk 24.

Denne koden omfatter:

Ufortollet, proviant og forbruksartikler, som av transportmessige årsaker transporteres gjennom Norge for levering direkte:

 • til bruk eller salg om bord i norskeide fartøy og luftfartøy som fra norsk havn er bestemt for utlandet
 • til bruk eller salg om bord i norskeide fartøy som fra norsk havn er bestemt for havområder utenfor tollområdet

Utenlandsk, ufortollet, proviant og forbruksartikler fra tollager A og B:

 • til bruk eller salg om bord i norskeide fartøy og luftfartøy som fra norsk havn er bestemt for utlandet
 • til bruk eller salg om bord i norskeide fartøy som fra norsk havn er bestemt for havområder utenfor tollområdet

Denne koden omfatter ikke:

 • Ufortollet proviant og forbruksartikler til bruk og salg om bord i utenlandskeid fartøy og luftfartøy, kode 06
 • Norsk eller fortollet proviant og forbruks-artikler, kodene 01 og 05
 • Proviant og forbruksartikler til bruk eller salg på norsk del av kontinentalsokkelen, kodene 03 og 04
 • Andre varer enn proviant og forbruksartikler til norskeide fartøy og luftfartøy, kodene 12 og 18
 • Andre varer enn proviant og forbruksartikler fra tollager A eller B, til utenlandskeide fartøy og luftfartøy, kode 14

 

Proviant og forbruksartikler til bruk eller salg på faste installasjoner på norsk del av kontinentalsokkelen

Prosedyrekode og tekst Koden omfatter (eksempler) Koden omfatter ikke (eksempler)

03)

Norsk eller fortollet proviant og forbruksartikler, også fra tollager A og B, og proviant og forbruksartikler fra tollager D

Denne koden omfatter:

Norsk eller fortollet proviant og forbruksartikler:

 • til bruk eller salg på faste installasjoner på norsk del av kontinentalsokkelen

Norsk eller fortollet proviant og forbruksartikler fra tollager A og B:

 • til bruk eller salg på faste installasjoner på norsk del av kontinentalsokkelen

 Proviant og forbruksartikler fra tollager D:

 • til bruk eller salg på faste installasjoner på norsk del av kontinentalsokkelen
 
 • Ufortollet proviant og forbruksartikler til bruk eller salg på faste installasjoner på norsk del av kontinentalsokkelen, kode 04
 • Norsk eller fortollet proviant og forbruksartikler til bruk eller salg andre steder enn på faste installasjoner på norsk del av kontinentalsokkelen, kodene 01 og 05
 • Ufortollet proviant og forbruksartikler til bruk eller salg andre steder enn på faste installasjoner på norsk del av kontinentalsokkelen, kodene 02 og 06.
 • Andre varer enn proviant og forbruksartikler til norskeide fartøy og luftfartøy, kodene 12 og 18
 • Andre varer enn proviant og forbruksartikler fra tollager A eller B, til utenlandskeide fartøy og luftfartøy, kode 14

04)

Ufortollet proviant og forbruksartikler levert direkte, eller fra tollager A og B


Utfylling deklarasjon:

 • Rubrikk 34a opprinnelsesland skal fylles ut
 • Rubrikk 15a avsenderland skal fylles ut, landkode kan ikke være NO/SJ
 • Rubrikk 17 bestemmelsesland skal fylles ut, landkoder må være NO/SJ

Ved bruk av denne prosedyrekoden vil det også være påkrevd å benytte transaksjonstype 1, 2, 3 eller 9 i rubrikk 24.

Denne koden omfatter:

Ufortollet, proviant og forbruksartikler, som av transportmessige årsaker transporteres gjennom Norge for levering direkte:

 • til bruk eller salg på faste installasjoner på norsk del av kontinentalsokkelen

 

Utenlandsk, ufortollet, proviant og forbruksartikler fra tollager A og B:

 • til bruk eller salg på faste installasjoner på norsk del av kontinentalsokkelen
 •   Norsk eller fortollet proviant og forbruksartikler til bruk eller salg på faste installasjoner på norsk del av kontinentalsokkelen, kode 03
 • Ufortollet proviant og forbruksartikler til bruk eller salg andre steder enn på faste installasjoner på norsk del av kontinentalsokkelen kodene, 02 og 06.
 • Norsk eller fortollet proviant og forbruksartikler til bruk eller salg andre steder enn på faste installasjoner på norsk del av kontinentalsokkelen, kodene 01 og 05
 • Andre varer enn proviant og forbruksartikler til norskeide fartøy og luftfartøy, kodene 12 og 18

 

Proviant og forbruksartikler til bruk eller salg om bord i utenlandskeide fartøy som fra norsk havn er bestemt for utlandet eller havområder utenfor tollområdet, samt utenlandskeide luftfartøy som fra norsk lufthavn er bestemt for utlandet 

Vedrørende definisjon av fartøy: TollABC § 1-1 m (alminnelige bestemmelser og defensjoner)

Prosedyrekode og tekst Koden omfatter (eksempler) Koden omfatter ikke (eksempler)

05)

Norsk eller fortollet proviant og forbruksartikler, også fra tollager A og B, og proviant og forbruksartikler fra tollager D

 

Denne koden omfatter:

Norsk eller fortollet proviant og forbruksartikler:

 • til bruk eller salg om bord i utenlandskeide fartøy og luftfartøy som fra norsk havn/ lufthavn er bestemt for utlandet
 • til bruk eller salg om bord i utenlandskeide fartøysom fra norsk havn er bestemt for havområder utenfor tollområdet

 

Norsk eller fortollet proviant og forbruksartikler fra tollager A og B:

 • til bruk eller salg om bord i utenlandskeide fartøy og luftfartøy som fra norsk havn/ lufthavn er bestemt for utlandet
 • til bruk eller salg om bord i utenlandskeide fartøysom fra norsk havn er bestemt for havområder utenfor tollområdet

 

Proviant og forbruksartikler fra tollager D:

 • til bruk eller salg om bord i utenlandskeide fartøy og luftfartøy som fra norsk havn/ lufthavn er bestemt for utlandet
 • til bruk eller salg om bord i utenlandskeide fartøysom fra norsk havn er bestemt for havområder utenfor tollområdet

Denne koden omfatter ikke:

 • Norsk eller fortollet proviant og forbruksartikler til bruk og salg om bord i norskeid fartøy og luftfartøy, kode 01
 • Ufortollet proviant og forbruksartikler, kodene 02 og 06
 • Proviant og forbruksartikler til bruk eller salg på norsk på faste installasjoner på del av kontinentalsokkelen, kodene 03 og 04
 • Andre varer enn proviant og forbruksartikler fra tollager A eller B, til utenlandskeide fartøy og luftfartøy, kode 14
 • Andre varer enn proviant og forbruksartikler til norskeide fartøy og luftfartøy, kodene 12 og 18

06)

Ufortollet proviant og forbruksartikler levert direkte, eller fra tollager A og B

 

Denne koden omfatter:

Ufortollet, proviant og forbruksartikler, som av transportmessige årsaker transporteres gjennom Norge for levering direkte:

 • til bruk eller salg om bord i utenlandskeide fartøy og luftfartøy som fra norsk havn/ lufthavn er bestemt for utlandet
 • til bruk eller salg om bord i utenlandskeide fartøysom fra norsk havn er bestemt for havområder utenfor tollområdet

 

Utenlandsk, ufortollet, proviant og forbruksartikler fra tollager A og B:

 • til bruk eller salg om bord i utenlandskeide fartøy og luftfartøy som fra norsk havn/ lufthavn er bestemt for utlandet
 • til bruk eller salg om bord i utenlandskeide fartøysom fra norsk havn er bestemt for havområder utenfor tollområdet

Denne koden omfatter ikke:

 • Ufortollet proviant og forbruksartikler til bruk og salg om bord i norskeid fartøy og luftfartøy, kode 01
 • Norsk eller fortollet proviant og forbruks artikler, kodene 01 og 05
 • Proviant og forbruksartikler til bruk eller salg på faste installasjoner på norsk del av kontinentalsokkelen, kodene 03 og 04
 • Andre varer enn proviant og forbruksartikler fra tollager A eller B, til utenlandskeide fartøy og luftfartøy, kode 14
 • Andre varer enn proviant og forbruksartikler til norskeide fartøy og luftfartøy, kodene 12 og 18