Gå til innhold

E-læring - Tolldeklarasjonsoversikten

E-læring - Tolldeklarasjonsoversikten - Tolletaten

Meld deg på gratis e-læringskurs i tolldeklarasjonsoversikten.

Varighet: 10 minutter

Passer for: Personer som mottar tolldeklarasjonsoversikten for første gang, eller personer som har generelle spørsmål om tolldeklarasjonsoversikten.

Kurset er et interaktivt e-læringskurs som betyr at det inneholder både informasjon og underveisoppgaver som gir deg øving.

Etter fullført kurs skal du vite:  

  • Hva tolldeklarasjonsoversikten er
  • Når den kommer
  • Hvem som får den
  • Hvor du finner den/rolletilgang

 

Du skal være i stand til å ordne opp dersom du:

  • Mangler en kopi
  • Noe er feil

Ta kurs om tolldeklarasjonsoversikten.