Gå til innhold

Hva må din bedrift gjøre?

Tolletaten vil kontinuerlig legge ut informasjon på denne siden.

Det viktigste dere kan gjøre i denne fasen er å kontakte egen systemleverandør og diskutere hva som må på plass for at din bedrift kan ta i bruk løsning for digital tollbehandling.

Den tekniske informasjonen ligger tilgjengelig her.
Tolletaten vil basere seg på et API (maskin til maskin) og dette leser dere mer om på lenken til teknisk informasjon.