Gå til innhold

Disse fordelene gir AEO-status

AEO er en internasjonalt anerkjent status og som AEO-autorisert vil du bli ansett som en trygg samarbeidspartner. 

Det kan gi et fortrinn i kontakt med nye samarbeidspartnere som ikke har kjennskap til foretaket fra før. AEO-status gir også Tolletaten mulighet til å gi deg som AEO-autorisert foretak følgende fordeler knyttet til forhåndsvarsling

 • varsel når en sending er utvalgt til kontroll som følge av en analyse av sikkerhets- og trygghetsrisiko
 • mulighet for å avgi deklarasjon ved utførsel uten å måtte avgi forhåndsvarsel
 • færre kontroller (fysisk og dokumentkontroller) enn ikke-autoriserte foretak
 • prioritet hvis en sending velges ut til kontroll som følge av en analyse av sikkerhets- og trygghetsrisiko
 • mulighet til på anmodning å velge kontrollsted dersom en forsendelse velges ut til kontroll, som følge av en analyse av sikkerhets- og trygghetsrisiko

I tillegg til de direkte fordelene, ligger det også muligheter for indirekte fordeler. Eksempler på dette er:

 • et bevis for gode rutiner
 • gjennomgått sikkerhetsnivået og sikkerhetsrutiner på en helhetlig måte
 • bedre integrering av sikkerhetsrutiner på ulike områder
 • økt bevissthet om sikkerhet på alle nivåer i foretaket
 • nyttiggjort eksisterende sikkerhetssertifiseringer eller en forenkling i dokumentasjon av sikkerhetsrutiner som kreves i andre sertifiseringer
 • andre lands myndigheter tar AEO-statusen i betraktning, særlig viktig i forbindelse med samhandel med USA
 • kvalitetsstempel fra Tolletaten som kan gi konkurransefortrinn