Gå til innhold

AEO-autorisasjon

AEO er en autorisasjon som Tolletaten kan tildele et foretak. En slik AEO-autorisasjon gir foretaket visse fordeler i form av forenklinger knyttet til foretakets kontakt med TolletatenEn AEO status gir også en rekke indirekte fordeler. Vi viser til informasjon i artikkelen «Disse fordelene gir AEO-status». 

Hva er AEO?

AEO er en autorisasjon som Tolletaten etter søknad kan tildele et foretak og som gir visse fordeler i form av forenklinger. AEO er forkortelse for AuthorisedEconomic Operator og som på norsk er oversatt til Autorisert økonomisk operatør. 

I EU-landene kan det søkes om AEO-status både innenfor sikkerhet og tollprosedyrer. I Norge tilbys AEO-status bare innenfor sikkerhet. I Norge gis det følgelig ikke forenklede tollprosedyrer som en del av AEO-regimet. 

Tolletaten i Norge har imidlertid allerede andre autoriseringsordninger gjennom tillatelser og bevilgninger knyttet til forenklede tollprosedyrer, eksempelvis; tillatelse til opprettelse og drift av tollager, autorisert mottaker, autorisert avsender osv. 

Hvem kan søke om AEO-status?

Foretak som er involvert i grensekryssende vareførsel kan søke om AEO-status, men det må være registrert som en egen enhet i Brønnøysundregisteret. Norsk avdeling av utenlandske foretak (NUF), får imidlertid ikke innvilget AEO-status. 

Hvis morselskapet er hjemmehørende i et EU-land, kan det søke om AEO-status der. Alle underenheter vil da omfattes av morselskapets AEO-status, så sant underenheten ikke er en selvstendig juridisk enhet. Selvstendige juridiske underenheter må selv søke om autorisering. 

Hvis du vurderer å søke om AEO-status og/eller ønsker mer informasjon, kan du kontakte Tolletaten. 

Som søker om AEO-status, må du ta stilling til om en eventuell AEO-status skal publiseres i listen (øverst på siden) over virksomheter med AEO-status.