Gå til innhold

[Utgått]Utfylling av erstatningssertifikat Formular A

Her kan du se hvordan du fyller ut erstatningssertifikat Formular A ved eksport fra Norge. Du må fylle det ut på engelsk eller fransk.

  • Hvis det ikke kommer frem en klar knytning mellom faktura og erstatningssertifikatet, kan det føre til at det blir underkjent.
  • Uoverenstemmelser vedrørende vekt eller antall mellom faktura og erstatningssertifikatet, kan føre til at det blir underkjent.
  • Erstatningssertifikatet skal være utfylt i samsvar med anmerkningene påført på baksiden av formularet.

De samme bestemmelsene (med nødvendige tilpasninger) gjelder om sertifikatet er utfylt i EU eller Sveits, ved eksport til Norge.

I rubrikken øverst til høyre fyller du ut Norge.

Rubrikk 1

Her fyller du ut reeksportørens navn og adresse. Dette er obligatoriske opplysninger.

Rubrikk 2

Er varemottaker kjent fyller du det ut her.

Rubrikk 3

Her fyller du ut alle relevante opplysninger fra originalsertifikatet.

Rubrikk 4

Her skal det stå "replacement sertificate" eller "certificate de replacement". Du skal også påføre originalsertifikatets serienummer og utstedelsesdato.

Rubrikk 5-7 og til 9

Her fyller du ut alle relevante opplysninger fra originalsertifikatet.

Rubrikk 8

Varer som er fremstilt i sin helhet jf tollforskriften § 8-4-32 skal anføre bokstaven «P» i boks 8, etterfulgt av HS-nummeret. Tekstiler som er helt fremstilt i ett land kan således etter denne bestemmelse anføre bokstaven «P».

Varer som er tilstrekkelig bearbeidet eller foredlet jf. tollforskriften § 8-4-33 skal anføre bokstaven «W» etterfulgt av HS-nummeret.

Rubrikk 10

Utfylling av denne rubrikken er frivilling, men fakturaens nummer og dato kan være viktige opplysninger for importlandets myndigheter. Fremkommer det ikke en klar knytning mellom faktura og opprinnelsesbeviset kan sertifikatet bli underkjent.

Rubrikk 11

Rubrikken attesteres av Tolletaten. Signaturen skal være påført for hånd. Utstedelsesdatoen skal fremkomme i denne rubrikken, og sertifikatet er gyldig i 10 måneder fra denne dato.

Rubrikk 12

Her overfører du opplysningene vedrørende opprinnelseslandet og bestemmelseslandet fra det originale sertifikatet.