Gå til innhold

§ 11-5 Kompensasjon til norske fiske- og fangstfartøy

Ordningen med kompensasjon for toll og avgifter for norske fiske- og fangstfartøy er fra 1. januar 2010 erstattet med tillatelse til proviantering av mat, drikke og tobakksvarer, se § 4-23.