Skip to content

Przepisy celne dla osób podróżujących do i z Norwegii

Jeśli przywozisz do Norwegii dewizy lub towary, masz obowiązek zadeklarowania ich Służbie Celnej (Tolletaten). Istnieje szereg różnych wyjątków od tego obowiązku. Najważniejsze z nich są opisane poniżej. W razie wątpliwości, skontaktuj się ze Służbą Celną (Tolletaten).

Przejście oznaczone kolorem czerwonym czy zielonym?

Na większości przejść granicznych wprowadzono strefy oznaczone kolorami CZERWONYM i ZIELONYM. Wybierając przejście oznaczone kolorem czerwonym, deklarujesz posiadanie towarów podlegających opłatom celnym i podatkowi akcyzowemu lub wymagających specjalnych zezwoleń na przywóz. Jeśli wybierzesz przejście oznaczone kolorem zielonym, deklarujesz posiadanie wyłącznie towarów zwolnionych od cła i podatku akcyzowego, jak również na brak towarów wymagających specjalnych zezwoleń na przywóz. W razie wątpliwości, idź do przejścia oznaczonego kolorem czerwonym i zapytaj Służbę Celną (Tolletaten).

Przejście oznaczone kolorem zielonym możesz przekroczyć wyłącznie, jeśli posiadasz towary zwolnione od cła i podatku akcyzowego, w granicach dopuszczalnych limitów ilościowych oraz wartościowych, a także:

 • towary przeznaczonych do użytku osobistego lub z przeznaczeniem na prezent w kontekście prywatnym, nieprzeznaczone na sprzedaż lub do celów zarobkowych
 • kiedy towary te wwozisz osobiście, przy sobie lub w bagażu, w sposób umożliwiający okazanie ich do kontroli celnej.

Jeżeli bagaż zaginął i z tego powodu zostanie dostarczony później, musisz udać się do przejścia oznaczonego kolorem czerwonym i poinformować o zawartości bagażu podręcznego i bagażu pozostałego.

Służba Celna (Tolletaten) jest uprawniona do przeprowadzania kontroli osób, bagażu oraz środków transportu. Musisz samodzielnie rozpakować i ponownie zapakować bagaż podlegający kontroli i masz obowiązek udzielania odpowiedzi na pytania Służby Celnej (Tolletaten).

Zasady zwolnienia z cła i podatku akcyzowego (limity)

Jeśli przebywałeś poza granicami Norwegii nie krócej niż 24 godziny, możesz wwieźć ze sobą towary o łącznej wartości do 6000 koron norweskich, bez uiszczania cła i podatku akcyzowego.

Jeśli przebywałeś poza granicami Norwegii krócej niż 24 godziny, możesz jednorazowo, w ciągu 24 godzin, wwieźć towary o łącznej wartości do 3000 koron norweskich bez konieczności uiszczania cła i podatku akcyzowego. Wyroby alkoholowe i/lub tytoniowe w ilości ograniczonej limitem możesz przywieźć tylko wtedy, jeżeli możesz udokumentować opłacenie akcyzy w jednym z krajów członkowskich EOG. Dlatego nie możesz robić zakupów w sklepach bezcłowych.

Limity dotyczące zwolnienia z cła i podatku akcyzowego

Możesz wwieźć do Norwegii bez cła i podatku akcyzowego następujące towary:

Towar Ilość

Napoje spirytusowe: powyżej 22% alkoholu, do 60% włącznie

1 litr
Wino: powyżej 2,5% alkoholu, do 22% włącznie (1,5 litra) 1,5 litra
Piwo: powyżej 2,5% (również mocne piwo) lub gotowe drinki/cydr powyżej 2,5% alkoholu, do 4,7% włącznie 2 litry

Papierosy lub inne wyroby tytoniowe (np. snus)

200 sztuk papierosów lub 250 gramów innych wyrobów tytoniowych
Bibułki tytoniowe 200 sztuk

Zasady wymiany 

 • Limit na napoje spirytusowe może zostać wymieniony na 1,5 litra wina lub piwa/drinków/cydru
 • Limit na wino może zostać wymieniony na piwo/drinki/cydr, w przeliczeniu litr za litr.
 • Wino oraz piwo/drinki/cydr nie mogą zostać wymienione na mocniejsze alkohole.

Aby łatwo wyliczyć kombinacje limitów, pobierz norweską aplikację celną Kvoteappen.

Przykłady dozwolonych kombinacji:

1 litr napojów spirytusowych + 1,5 litra wina (2 butelki) + 2 litry piwa (6 x 0,33 l) + 200 sztuk papierosów lub 250 gramów innych wyrobów tytoniowych oraz 200 sztuk bibułek papierosowych.
1 litr napojów spirytusowych + 1,5 litra wina (2 butelki) + 2 litry piwa (6 x 0,33 l)
+ 200 sztuk papierosów lub 250 gramów innych wyrobów tytoniowych oraz 200 sztuk bibułek papierosowych.

3 litres of wine (4 bottles) + 2 litres of beer (6 x 0,33 l) + 200 cigarettes or 250 g of other types of tobacco, and 200 sheets of cigarette paper

3 litry wina (4 butelki) + 2 litry piwa (6 x 0,33 l) 
+ 200 sztuk papierosów lub 250 gramów innych wyrobów tytoniowych oraz 200 sztuk bibułek papierosowych.

5 litry piwa (15 x 0,33 l)
+ 200 sztuk papierosów lub 250 gramów innych wyrobów tytoniowych oraz 200 sztuk bibułek papierosowych.

Limity wiekowe

Aby móc wwieźć piwo, wino i wyroby tytoniowe, musisz mieć ukończone 18 lat. Aby móc wwieźć napoje spirytusowe itp. o zawartości alkoholu powyżej 22%, musisz mieć ukończone 20 lat.

Dzieci w wieku poniżej 12 lat nie mogą wwieźć ze sobą bez uiszczania cła i podatku akcyzowego innych produktów spożywczych niż woda mineralna, wyroby czekoladowe i słodycze.

Mięso, produkty mięsne, mleko oraz produkty mleczne

Możesz wziąć ze sobą łącznie 10 kilogramów mięsa i produktów mięsnych, sera oraz karm zwierzęcych. Karmy dla psów i kotów nie podlegają ograniczeniu do 10 kilogramów.

Zabrania się wwożenia w bagażu mięsa, produktów mięsnych, mleka i produktów mlecznych z krajów leżących poza EOG. Produkty takie podlegają weterynaryjnej kontroli granicznej i muszą posiadać świadectwo weterynaryjne.

Limit wartościowy

Jeśli przekroczysz limit wartościowy wynoszący 6000/3000 koron norweskich, sam możesz zdecydować, za które towary chcesz zapłacić cło i podatek akcyzowy. Jeżeli wartość danego towaru przekracza wyżej wymieniony limit, cło i podatek akcyzowy zostaną naliczone od całej wartości towaru. Towary stanowiące całość nie mogą być dzielone na części i wwożone przy kilkakrotnym przekraczaniu granicy, ani też przez większą liczbę osób. Obowiązuje to również wówczas, kiedy wartość poszczególnych części jest niższa niż 6000/3000 koron norweskich.

Jeżeli nie jesteś w stanie udokumentować wartości towaru, na przykład poprzez okazanie rachunku, Służba Celna (Tolletaten) ustala jego szacunkową wartość.

Naprawa towarów za granicą, włącznie z naprawą pojazdów samochodowych, objęta jest limitem wartościowym wynoszącym 6000/3000 koron norweskich.

Jeżeli wartość naprawy przekracza ten limit, masz obowiązek uiścić ewentualne cło i akcyzę od łącznego kosztu naprawy.

Inne towary do użytku osobistego

Dodatkowo możesz wwieźć przedmioty osobiste i inny sprzęt podróżny zabrany przy wyjeździe z Norwegii.

Uproszczona procedura celna

Podróżując do Norwegii możesz, oprócz limitu towarów zwolnionych z cła i akcyzy, zgłosić do oclenia maksymalnie 27 litrów piwa lub wina, cztery litry wódki, 400 sztuk papierosów oraz 500 gramów wyrobów tytoniowych lub snusa.

W razie importu większych ilości alkoholu niż podane powyżej, obowiązują standardowe stawki podatku akcyzowego.

Stawka 2022
Towar Ilość Stawka
Piwo o zawartości alkoholu powyżej 2,5%  Łącznie 
27 litrów
22 kr za litr /
7 kr za 0,33 litra
Napoje o zawartości alkoholu pomiędzy
2,5 a 4,7% (np. cydr)
22 kr za litr /
7 kr za 0,33 litra
Napoje o zawartości alkoholu pomiędzy 4,7 a 15% (np. wino) 63 kr za litr /
48 kr za 1/1 butelkę
Napoje o zawartości alkoholu pomiędzy 15 a 22% (np. wino likierowe) 121 kr za litr /
89 kr za 1/1 butelkę
Napoje o zawartości alkoholu pomiędzy 22 a 60% (np. napoje spirytusowe) 4 litry 385 kr za litr /
265 kr za 1/1 butelkę
Tytoń do palenia Łącznie
500 gramów
353 kr za 100 gramów
Snus 110 kr za 100 gramów
Tytoń do żucia 146 kr za 100 gramów
Cygara i cygaretki 353 kr za 100 gramów
Papierosy 400 szt. 353 kr za 100 szt.
Bibułki i filtry papierosowe 400 szt. 6,50 kr za 100 bibułek/filtrów

Towary, których przywóz jest zabroniony bez specjalnego zezwolenia

 • narkotyki, trucizny i lekarstwa (zezwala się na przywóz niewielkich ilości lekarstw do osobistego użytku)
 • wyroby alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 60 procent
 • broń i amunicja
 • fajerwerki
 • ziemniaki
 • ssaki, ptaki i zwierzęta egzotyczne
 • rośliny/części roślin przeznaczone do uprawy
 • mięso, produkty mięsne, mleko oraz produkty mleczne z krajów spoza EOG

Wymagania zdrowotne i fitosanitarne

Przywóz produktów rolnych podlega szczególnym ograniczeniom importowym mającym na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób roślin i zwierząt domowych. Szczegółowych informacji na ten temat udziela Norweska Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności (Mattilsynet). Na liście zamieszczonej poniżej znajdują się informacje o towarach, które można jednak wwozić do Norwegii. Lista ta nie jest kompletna, a zamieszczone na liście produkty mogą w razie potrzeby zostać z niej wycofane w trybie pilnym.

W osobistym bagażu i do własnego użytku możesz przewozić mięso i produkty mięsne, mleko i produkty mleczne, jaja oraz inne produkty żywnościowe pochodzenia zwierzęcego z krajów członkowskich EOG. Możliwość wwiezienia takich towarów z krajów poza obszarem EOG (włącznie ze Svalbardem i wyspą Jan Mayen) musi w każdym przypadku zostać zbadana z wyprzedzeniem.

Możesz zabrać ze sobą następujące owoce, jagody, rośliny i części roślin do użytku prywatnego, bez konieczności okazania świadectwa fitosanitarnego stwierdzającego stan zdrowotności roślin:

 • do 10 kilogramów owoców, jagód i warzyw, za wyjątkiem ziemniaków
 • do 25 sztuk kwiatów ciętych
 • do 3 kilogramów cebulek i sadzonek kwiatowych
 • do 5 sztuk roślin doniczkowych (roślin domowych) z krajów europejskich
 • do 50 paczek nasion porcjowanych

Przywóz zwierząt

Przywóz zwierząt regulują specjalne przepisy. Szczegółowych informacji na ten temat udziela Norweską Inspekcję Bezpieczeństwa Żywności (www.mattilsynet.no).

Dewizy

Przyjeżdżając, możesz mieć przy sobie środki płatnicze o łącznej wartości 25 000 koron norweskich. Jeśli posiadasz przy sobie środki przekraczające tę sumę, musisz wypełnić formularz deklaracji:

Rośliny i zwierzęta zagrożone wyginięciem

Na podstawie Konwencji Waszyngtońskiej (CITES) oraz postanowień krajowych zakazany jest przywóz do Norwegii zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem oraz większości produktów pochodnych. Przykładami gatunków zagrożonych są słoń, lampart, tygrys, wilk, rosomak, niektóre gatunki węży i krokodyli, część ptaków drapieżnych, jaja niektórych gatunków ptaków oraz niektóre orchidee i kaktusy.

Szczegółowych informacji na ten temat udziela Dyrekcja Gospodarki Zasobami Naturalnymi (Direktoratet for naturforvaltning) lub Służba Celna (Tolletaten).

Pojazdy samochodowe zarejestrowane w innym państwie

Istnieją osobne przepisy dotyczące korzystania w Norwegii z pojazdów samochodowych zarejestrowanych w innym państwie. Naruszenie tych przepisów jest surowo karane.

Kiedy wyjeżdżasz z Norwegii

Wyjeżdżając, możesz mieć przy sobie środki płatnicze o łącznej wartości 25 000 koron norweskich. Jeśli posiadasz przy sobie środki przekraczające tę sumę, musisz wypełnić formularz deklaracji:

Wyjeżdżając, składasz formularz deklaracji norweskiej służbie celnej (Tolletaten).

Rośliny i zwierzęta zagrożone wyginięciem

Zakazany jest wywóz z Norwegii roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem, oraz większości produktów pochodnych. Przykładem gatunków zagrożonych wyginięciem w Norwegii, do których stosuje się te przepisy, są wilk, lis polarny, rosomak i niektóre ptaki drapieżne. Zakazany jest również wywóz jaj ptaków zagrożonych wyginięciem.

Szczegółowych informacji udziela norweska Dyrekcja Gospodarki Zasobami Naturalnymi (Direktoratet for naturforvaltning), www.dirnat.no.

Antyki/zabytki

Antyki oraz stare przedmioty posiadające wartość artystyczną, kulturową lub historyczną nie mogą opuścić kraju bez specjalnego zezwolenia.

Szczegółowych informacji na ten temat udziela norweska Rada Kulturalna (Norsk Kulturråd), www.norskkulturrad.no.

Limity ilościowe wywozu ryb i produktów rybnych

New regulations will take affect from 1. January 2021. Only tourists that fish with a registered fishing camp will be allowed to export fish from Norway. The export quota will be set to 18 kg of fish or fish products upon leaving Norway, and only twice per calendar year.

Ograniczenie dopuszczalnej wartości

Nie można wywozić towarów (w tym ryb i produktów rybnych) o wartości wyższej niż 5000 NOK na osobę bez złożenia deklaracji celnej przed przekroczeniem granicy. We własnym zakresie należy zatroszczyć się o złożenie deklaracji celnej dotyczącej przewożonych towarów.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie ds. Rybołówstwa (Fiskeridirektoratet), www.fiskeridir.no.