Skip to content

[Expired]Cocaine - develompent in seizures

Seizures of cocaine done by Norweigan Customs from 2011-2016.

Beslag av kokain (i kilo) gjort av Tolletaten 2011-2016.
Cocaine seizures in kilo.

Antall beslag av kokain gjort av Tolletaten 2011-2016.
Cocaine - number of seizures.