A a a+
Kjøretøy

Varebil klasse 2

Oppdatert: 25.11.2013

Import av varebil

Du må betale merverdiavgift, engangsavgift og vrakpantavgift ved innførsel og registrering av varebil i Norge.
 
 

Årsavgift

Årsavgiften for varebil er den samme som for personbil.
 
 

Statusendring fra varebil til personbil

Ved ombygging eller annen endring fra varebil klasse 2 til personbil må du som regel betale en tilleggsavgift. Denne avgiften utgjør differansen mellom den reduserte avgiften for varebil klasse 2 og full personbilavgift. 
 
 

Eierskifte og omregistreringsavgift

Du må betale omregistreringsavgift ved registrering av ny eier i motorvognregisteret[?].
 

Varsling om endringer

Du kan abonnere på endringer om et tema eller kategori ved å opprette et abonnement.

Opprett abonnement