A a a+
Kjøretøy

Salgsmelding

Oppdatert: 21.11.2013
Salgsmelding (melding om eierskifte) skal sendes til Statens vegvesen ved kjøp og salg av bil og andre kjøretøy. Se mer om dette under omregistrering.
Bilnøkkel. Illustrasjon til salgsmelding. Foto: Tollvesenet

Varsling om endringer

Du kan abonnere på endringer om et tema eller kategori ved å opprette et abonnement.

Opprett abonnement