A a a+
Kjøretøy

Vrakpantavgift ved første gangs registrering

Oppdatert: 02.01.2014
Ved innførsel av bil og de fleste andre kjøretøy til Norge må du betale vrakpantavgift. Motorsykler er unntatt. Denne avgiften krever Tollvesenet inn samtidig med engangsavgiften når bilen registreres første gang i motorvognregisteret[?] i Norge.
 

Vrakpantavgiften er nå 2 400 kroner.

Les mer

Illustrasjon vrakpant. Bilvrak. Foto Tollvesenet

Varsling om endringer

Du kan abonnere på endringer om et tema eller kategori ved å opprette et abonnement.

Opprett abonnement