A a a+
Kjøretøy

Innførsel av bil, motorsykkel eller annet kjøretøy

Oppdatert: 02.01.2014
 
 

Slik innfører du kjøretøy til Norge

 

1. Før innførsel

Du må undersøke med Statens vegvesen hvilke tekniske krav som stilles til kjøretøyet i forbindelse med registreringen i Norge.
 
Du bør undersøke med myndighetene i landet du kjøper kjøretøyet:
  • Eventuelle eksportrestriksjoner og eksportklarering
  • Om bilen har gyldige skilt og forsikring for å kunne kjøres til og i Norge.

Refusjon av utenlandsk merverdiavgift: Dette er en sak mellom kjøper og selger og vedkommer ikke norske tollmyndigheter.

2. Ankomst norsk grense

Benytt betjent grenseovergang.
 
Meld deg på rød sone. Dersom ikke Tollvesenet i utlandet allerede har utstedt et transitteringsdokument[?], vil Tollvesenet på grensen utstede dette. Bestemmelsestollstedet blir oppgitt i transitteringsdokumentet. 
 
 

3. Fortolling: Betal merverdiavgift hos Tollvesenet

Innen en tidsfrist (vanligvis 1-3 dager) må du melde deg på bestemmelsestollstedet. Dersom fristen ikke overholdes, kan Tollvesenet ilegge tilleggsavgifter. Du skal nå betale merverdiavgift og eventuell avgift for klimagass for kjøretøyet. Dette kalles fortolling selv om du ikke betaler toll.
 
 
Ta med følgende dokumenter:
  • transitteringsdokumentet 
  • faktura eller kjøpskontrakt som viser den faktiske kjøpesummen samt eventuell fraktfaktura og dokumentasjon på eventuelle andre utgifter som er påløpt kjøretøyet før passering norsk grense (f.eks. forsikring)
  • originalt utenlandsk registreringsdokument eventuelt Samsvarssertifikat (COC)[?]. Ved import av nye biler der Samsvarsdokumentet fremlegges kan du i de fleste tilfeller betale engangsavgiften samtidig med merverdiavgiften. 
Ønsker du å betale merverdiavgiften allerede ved grensepassering, må du undersøke dette direkte med aktuell grenseovergang.
 
 
Når du har betalt merverdiavgiften, får du utlevert kvitteringer og registreringskortet NA0221 (Melding om avgiftsberegning og registrering). Husk å ta med dokumentene til Statens vegvesens trafikkstasjon når du skal registrere kjøretøyet.
 
Du kan bruke kjøretøy med utenlandske kjennemerker i Norge i inntil 30 dager regnet fra tidspunktet da du fortollet bilen inn i landet. De utenlandske kjennemerkene må være gyldige, og kjøretøyet må ha gyldig forsikring. Har ikke kjøretøyet gyldige utenlandske kjennemerker, kan du kjøpe dagsprøvekjennemerker hos en av Statens vegvesens trafikkstasjoner.

 

4. Enkeltgodkjenning av brukte kjøretøy hos Statens vegvesen

Alle brukte kjøretøy som tas inn i Norge, skal enkeltgodkjennes ved en av Statens vegvesens trafikkstasjoner. Dette må skje før engangsavgiften og vrakpantavgiften skal beregnes av Tollvesenet. Merverdiavgiften må være betalt til Tollvesenet før enkeltgodkjenningen. Ved godkjenningen registrerer Statens vegvesen avgiftsgrunnlaget i motorvognregisteret.
 
Les mer om godkjenningen og finn gebyrsatser hos Statens vegvesen.
 

5. Betal engangsavgift hos Tollvesenet

Etter at du har fått bilen enkeltgodkjent ved en trafikkstasjon skal du henvende deg til lokalt tollkontor for å få følgende avgifter beregnet:
 
Når Tollvesenet ser at avgiftene er betalt, vil den nødvendige attestasjonen på registeringskortet (blankett NA-0221) bli gjort. Dersom du betaler på stedet, kan dette gjøres med det samme. Registreringskortet skal du ta med deg når du registrerer bilen hos vegmyndighetene.
 

For næringsdrivende: Registrering som avgiftspliktig

For å oppnå en mest mulig rasjonell registrering av kjøretøy er det etablert en ordning for bilforhandlere med flere. Disse kan registrere seg som avgiftspliktige hos Tollvesenet og oppnår da kreditt for engangsavgiften.
 
Søknad om registrering som avgiftspliktig for engangsavgift, sendes til den tollregionen vedkommende har sin virksomhet etter Foretaksregisteret.
 

6. Registrering av kjøretøyet hos Statens vegvesen

Kjøretøyet kan nå godkjennes og registreres hos en av Statens vegvesens trafikkstasjoner eller gjennom Autoreg hos en forhandler med tilgang til dette systemet.
 
De fleste trafikkstasjoner har timebestilling for registrering av kjøretøy.
 
Ved registrering må du ta med diverse dokumenter deriblant det attesterte registreringskortet
(NA-0221).
 
Les hvilke dokumenter du må ta med på Statens vegvesens nettside.
 
Når du registrerer kjøretøyet på trafikkstasjonen, må du levere inn eventuelle utenlandske kjennemerker. Hvis du har levert inn de utenlandske kjennemerkene på et tidligere tidspunkt, må du  dokumentere dette før du kan få norske kjennemerker.     
 

7. Betaling av årsavgift

Du vil motta krav om årsavgift fra Tollvesenet i etterkant av registreringen med cirka 3 ukers betalingsfrist.
 
 
Gratulerer! Etter å ha gjort alt dette har du innført og registrert et kjøretøy til Norge.
 
Synes du dette er komplisert? Da er du velkommen til å ringe Tollvesenets infosenter på tlf. 03012.
 

Relaterte sider

Spørsmål og svar

Hos vegvesenet sier de at jeg ikke har fortollet bilen, men det har jeg. Hva kan være feil?
Melding om hvilke kjøretøy som er fortollet overføres elektronisk to ganger daglig fra Tollvesenet  til motorvognregisteret. Dette skjer kl. 12 og  kl 17.30. Hvis Statens vegvesen ikke finner bilens understellsnummer i motorvognregisteret, må du kontakte Tollvesenet på telefon 03012.
Jeg har ikke blanketten "Melding til avgiftsberegning og registrering" (NA -0221). Hva nå?
Trafikkstasjonen krever at du skaffer blanketten før du får enkeltgodkjent kjøretøyet. Tollvesenet kan etter søknad utstede ny blankett. Send dokumentert søknad til Tollregionen du er bosatt i. Er kjøretøyet nylig fortollet og du har kvittering for dette, ta kontakt med speditøren eller det aktuelle tollstedet hvor kjøretøyet ble fortollet (der du betalte merverdiavgift).
  1. Var informasjonen nyttig?


Illustrasjonsfoto for import av bil. Foto: Tollvesenet

Varsling om endringer

Du kan abonnere på endringer om et tema eller kategori ved å opprette et abonnement.

Opprett abonnement