A a a+
 

Kalkulator: import av kjøretøy

Skal du beregne avgifter for biler som omfattes av unntaksbestemmelser i kjøretøyforskriften (for eksempel biler fra USA) eller biler eldre enn 2001 hvor CO2-utslipp er oppgitt, kan du benytte vår unntakskalkulator.
Du skal ikke betale engangsavgift eller merverdiavgift ved import av elbil.
 
Utfyllende informasjon:

Kjøretøy  
  1.  
  2.  
  3.  

Kalkulatoren gir deg svar på hvor mye du må betale i avgifter hvis du skal innføre og registrere et kjøretøy i Norge. Merverdiavgiften på 25 prosent må du betale ved innførsel.

Vil du beregne avgift for et hybridkjøretøy, skal du redusere egenvekten med 10 prosent, og bare legge inn effekten på forbrenningsmotoren i kalkulatoren. Et hybridkjøretøy er et kjøretøy som benytter forbrenningsmotor sammen med en elektrisk motor. Er kjøretøyet en såkalt ladbar hybridbil, det vil si at du kan lade den fra ekstern strømkilde, skal du redusere egenvekten med 15 prosent.

Les mer:

Vennligst rett følgende feil: