A a a+
Tema

Jobb hos oss

Oppdatert: 18.02.2014

Tollvesenet trenger medarbeidere med ulik kompetanse, utdanning og erfaring. Det som er felles for våre medarbeidere er at de er motivert for å gjøre en god jobb for samfunnet. Ønsker du å bidra til fellesskapet? Da er det kanskje deg vi ser etter.

 

Din bakgrunn

Tollvesenet rekrutterer mennesker med fagbakgrunn fra blant annet jus, økonomi, IT, samfunnsvitenskap, og naturvitenskap. Tollvesenet trenger deg som ønsker å jobbe som toller, men også deg som vil jobbe med andre typer oppgaver i etaten. Kanskje ønsker du deg internasjonal erfaring? Eller hva med å jobbe med etterretningsarbeid for å bekjempe grensekriminalitet eller svart økonomi? Hos oss kan du påvirke og utvikle lov- og regelverk innenfor våre ansvarsområder. Vi har også store prosjekter på IT og et eget laboratorium. 

 

Dette er viktig for oss

Avhengig av stilling vil ulike kvalifikasjoner og egenskaper bli vektlagt. Men generelt ser vi etter kandidater som er:

Motivert for en stilling i tollvesenet

Vi får mange kvalifiserte søkere til våre stillinger, derfor er det viktig for oss å vite hvorfor du ønsker å jobbe hos oss. Tollvesenet ønsker medarbeidere som er motivert for en jobb hos nettopp oss.

Mål- og resultatorientert

Tollvesenet har en kultur som kjennetegnes av gode resultater, kompetanse og vilje til å gjøre en god jobb for samfunnet. Derfor er det viktig at du kan og vil bidra til å opprettholde en slik kultur.

Utviklingsorientert

Det er et viktig mål for oss å være en kompetanseetat. Vi forventer derfor at du har fokus på utvikling og å dele kunnskap.

Har integritet

Tollvesenet er avhengig av tillit fra samfunnet. For at vi skal opprettholde vår tillit er vi avhengig av medarbeidere som løser etatens oppgaver på en etisk forsvarlig måte.

Er inkluderende

Hos oss ønsker vi å ha et godt arbeidsmiljø med stor takhøyde og en kultur som preges av inkludering, likeverd og mangfold. Alle medarbeiderne i Tollvesenet bidrar til dette, det er deg det kommer an på.

Toller i ekspedisjonen på Svinesund

Varsling om endringer

Du kan abonnere på endringer om et tema eller kategori ved å opprette et abonnement.

Opprett abonnement