A a a+
Veiledere:

Utførselsveileder

Denne veilederen er utarbeidet for å lette arbeidet med tolldeklarering ved utførsel. Veilederen gir en oversikt over bestemmelser som eksportører eller andre som utfører en vare bør kjenne til for å kunne foreta en korrekt deklarering.
Bestemmelser som bare har betydning i helt spesielle tilfeller er ikke tatt med. Veilederen er derfor ikke uttømmende.

Innholdsfortegnelse

 • Utførselsveileder
  • Prosessene i vareførsel ut av Norge
  • Deklarering av varer ved utførsel
  • Restriksjoner ved utførsel
  • Beregning av avgifter ved utførsel
  • Betaling av avgifter ved utførsel
  • Forsendelse av varer ved utførsel
  • Frihandelsavtaler, opprinnelsesregler og opprinnelsesbevis
  • Statistikk

Varsling om endringer

Du kan abonnere på endringer om et tema eller kategori ved å opprette et abonnement.

Opprett abonnement