A a a+
Restriksjoner ved innførsel:

Planter og frø

Publisert: 22.04.2010
I Norge forvaltes regelverket knyttet til innførsel av planter og frø av Mattilsynet.

Ved innførsel av grønnsaker, frukt, bær, frø, løk, planter og lignende skal sunnhetssertifikat legges frem for tollvesenet. Sunnhetssertifikat utstedes av autoriserte myndigheter i avsenderlandet.

Innholdsfortegnelse

Tollkontroll av bil. Foto: Tollvesenet

Annet nettsted