A a a+
Restriksjoner ved innførsel:

Næringsmidler

Publisert: 22.04.2010
Regelverket knyttet til innførsel av næringsmidler forvaltes av Mattilsynet. Ved innførsel av næringsmidler med innhold av kjøtt eller fisk (animalske) fra land utenfor EU må du alltid henvende deg dit.

Ved innførsel av animalske varer skal veterinær grensekontroll kontrollere og godkjenne varene. Veterinær grensekontroll er plassert på to grensetollsteder i Norge; Oslo lufthavn Gardermoen/Oslo havn og Storskog (Kirkenes). Det vil si at innførsel av av animalske varer bare kan finne sted på disse grensetollstedene. 
 
Hvis varen innføres via EU, skal veterinær grensekontroll primært foretas ved innpassering inn til EU. Varer produsert i EU eller varer som er kontrollert på grensa inn til EU kan innføres uten vetrinærkontroll til Norge.
 
Fra Island er det tillatt å innføre næringsmidler med innhold av fisk. Innførsel av andre animalske næringsmidler fra Island skal godkjennes av vertinær grensekontroll ved innførsel.
 
Ved innførsel av enkelte grønnsaker, frukt og bær skal sunnhetssertifikat fra autoriserte myndigheter i avsenderlandet legges frem for Tollvesenet.

Innholdsfortegnelse

Matvarer blir kontrollert. Foto: Tollvesenet

Les mer

Andre nettsteder