A a a+
Restriksjoner ved innførsel:

Levende dyr

Publisert: 22.04.2010
Det er Mattilsynet som forvalter regelverket knyttet til innførsel av levende dyr. Ved innførsel av levende dyr må du alltid henvende deg dit.

Det er viktig å ikke innføre dyr som kan ha med seg farlig smitte av noe slag og det er derfor svært strenge bestemmelser som regulerer dette.
 
Det finnes noen lettelser for dyr som transporteres mellom land som er bundet opp i Veterinæravtalen. Denne er inngått mellom alle EU-land, Norge, Island (gjelder bare for fisk) og Færøyene (gjelder bare for fisk).
 
Skal du importere dyr fra land utenfor ovennevnte land, er reglene svært strenge. Du må melde fra til Mattilsynet minst 24 timer før dyret ankommer norsk grense. Det knytter seg bestemmelser til hvilke papirer som skal følge med, osv. Ta kontakt med Mattilsynet eller tollvesenet hvis du skal innføre dyr.
 
Det er egne bestemmelser om du skal ha levende dyr med deg som reisende, alt avhengig av type dyr og hvilket land du skal besøke.

Innholdsfortegnelse

Illustrasjonsfoto: katt hos veterinær

Andre nettsteder