A a a+
Restriksjoner ved innførsel:

Legemidler, narkotika, doping, prekursorer og urter

Publisert: 22.04.2010
Det er et strengt lovverk som regulerer innførsel av legemidler, narkotika, doping, prekursorer og urter. Regelverket som regulerer innførsel av disse produktene, forvaltes av Statens legemiddelverk.

Hovedregelen er at import av legemidler til Norge krever tillatelse fra Statens legemiddelverk. For privatpersoner er det gjort unntak fra kravet om tillatelse, men her gjelder forskjellige regler avhengig av om varen medbringes av den reisende eller sendes i posten, og om varen er kjøpt innenfor eller utenfor EØS-området.
 
Innførsel fra EØS-området ved forsendelse er tillatt så lenge varen er lovlig innkjøpt i anskaffelseslandet og mengden ikke overstiger tre måneders forbruk. Innførsel ved forsendelse fra land utenfor EØS-området er ikke tillatt.
 
For reisende er det tillatt å medbringe legemidler til Norge inntil ett års forbruk fra et EØS-land, og inntil tre måneders forbruk ved innreise fra land utenfor EØS.
 
Det er også ulike regler for innførsel avhengig av om varen anses som et legemiddel, dopingmiddel, kosttilskudd, etc. Det finnes mange varer som omsettes som kosttilskudd i utlandet, men som i Norge defineres som legemiddel. Det er hvordan varen klassifiseres etter norsk lovgivning som er avgjørende, ikke hvordan varen er klassifisert i avsenderlandet.
Klassifisering av legemidler etter legemiddel-lovgivningen bestemmes av Statens legemiddelverk. Klassifisering av legemidler i tolltariffen bestemmes av Tollvesenet.

Innholdsfortegnelse

Toller kontrollerer ampuller. Legemidler, narkotika, doping, prekursorer og urter er underlagt et strengt regelverk. Foto: Tollvesenet

Les mer

Andre nettsteder