A a a+
Restriksjoner ved innførsel:

Eksplosiver, fyrverkeri og lignende

Publisert: 22.04.2010
Regelverket knyttet til innførsel av eksplosiver, fyrverkeri og lignende, forvaltes av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Det er ikke tillatt å innføre eksplosiver eller fyrverkeri av noe slag uten tillatelse fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Tillatelsen skal angi varens art og mengde og gjelde for et bestemt tidsrom.
 

Innholdsfortegnelse