A a a+
Restriksjoner ved innførsel:

Alkohol

Publisert: 12.03.2010
Ved innførsel av alkohol skilles det mellom innførsel av alkoholholdig drikk og innførsel av teknisk etanol (teknisk sprit) og etanolholdige preparater.

Regelverket som omhandler innførsel av alkohol forvaltes av både Helsedirektoratet og Toll- og avgiftsdirektoratet.
 

Innførsel av alkoholholdig drikk

Det er ikke tillatt for personer under 18 år å innføre alkoholholdig drikk. For personer over 18 år er det tillatt å innføre alkoholholding drikk med alkoholstyrke inntil 22 volumprosent. For personer over 20 over år er det tillatt å innføre alkoholholdig drikk med alkoholstyrke inntil 60 volumprosent. Det er ikke tillatt å innføre brennevin som inneholder mer enn 60 volumprosent alkohol uten tillatelse fra Helsedirektoratet.
 
Det er forbudt å innføre alkoholholdig drikk for videresalg for andre enn næringsdrivende registrert for å drive engrossalg, eller som har tilvirkningsbevilling eller utvidet salgsbevilling.
 

Innførsel av teknisk etanol og etanolholdige preparater

For å kunne innføre teknisk etanol (teknisk sprit) over 2,5 volumprosent og etanolholdige preparater kreves det at virksomheten er registrert som avgiftspliktig hos tollvesenet.
 
Søknad om slik registrering sendes til den tollregionen der virksomheten har sitt forretningssted.

Innholdsfortegnelse