A a a+
Restriksjoner ved innførsel:

Restriksjoner ved innførsel

Publisert: 22.04.2010
Enkelte varer er eller kan være underlagt en restriksjon ved innførsel. Det vil si at varen er avhengig av spesielle tillatelser eller at den er underlagt særlige betingelser før den kan innføres.

Hvis du skal innføre en slik vare, skal det alltid legges frem en utfylt innførselsdeklarasjon for tollvesenet. Restriksjonene knyttet til innførsel er forankret i ulike lover og bestemmelser alt avhengig av hvilke varer det er snakk om og hva restriksjonen gjelder.
 
Ulike etater og organer i Norge har ansvaret for disse lovene og bestemmelsene, alt avhengig av hva restriksjonen gjelder. Tollvesenet håndhever regelverket på vegne av disse etatene og organene. Totalt for inn og utførsel håndhever Tollvesenet regelverk på vegne av cirka 17 ulike etater og organer.
I lenkefeltet til høyre finner du oversikt over de viktigste etater og organer som Tollvesenet håndhever regelverk på vegne av.

Innholdsfortegnelse