A a a+
Restriksjoner ved utførsel:

Piratvarer ved utførsel

Publisert: 08.01.2010

Piratkopier er etterlikninger av produkter med et spesielt varemerke, design eller patent. Det er ikke tillatt å utføre piratkopier for videresalg uten rettighetshavers tillatelse.


Den som innehar retten til salg/omsetning av varemerket, designet, eller patentet har en immateriell rettighet. Det betyr i praksis at piratkopier ikke kan utføres til Norge i næringsøyemed uten rettighetshaverens tillatelse.
 
Tollvesenet kan på eget initiativ holde tilbake varer som mistenkes å være piratkopier. Rettighetshaveren blir i slike tilfeller varslet om forholdet og har fem virkedager på å skaffe en midlertidig forføyning(kjennelse) fra Tingretten. Hvis ikke en midlertidig forføyning blir skaffet innen fristen, kan varene tillates utført – så sant det ikke mangler andre tillatelser eller lisenser for varen.
 
Rettighetshaver kan også henvende seg til Tollvesenet for bistand til å avdekke piratkopier. Slike henvendelser kan meldes til Toll- og avgiftsdirektoratet ved Vareførselsseksjon til tad@toll.no.
 

Innholdsfortegnelse