A a a+
Deklarering av varer ved utførsel:

Deklarering ved utførsel og deklareringsplikten

Publisert: 08.01.2010
Før du sender en vare ut av Norge må du søke Tollvesenet om tillatelse. Du søker ved å deklarere varen for Tollvesenet. Dette gjelder alle varer som skal utføres fra landet, enten de er norske, fortollede eller ufortollede.
 

Ved deklarering må du legge frem en utfylt tolldeklarasjon for Tollvesenet. Normalt skjer deklareringen elektronisk til Tollvesenets deklareringssystem; TVINN-fastsettelse. TVINN-fastsettelse er et fortollingssystem som gjør det mulig for næringslivet å sende elektroniske tolldeklarasjoner til Tollvesenet. I tilfeller hvor eksempelvis privatpersoner deklarerer varer selv, kan Enhetsdokumentet også kalt SAD-blanketten (Single Administrative Document) benyttes. Denne blanketten brukes i alle EU- og EFTA-land.
Deklarasjonsplikten gjelder også ved utførsel av varer til Svalbard eller Jan Mayen.
 
Tollvesenets tillatelse til utførsel gis ved en tollekspedisjon, som er en tilbakemelding til deg på din deklarering. Du må vente på denne tilbakemeldingen før selve forsendelsen av varen kan starte.
 
Deklarering er handlingen du som eksportør er pålagt. Deklarasjoner er skjema som brukes ved deklareringen, og tollekspedisjon er Tollvesenets myndighetsutøvelse.
De ulike formene for deklarering fremgår av tf. § 4-11-1 første ledd.
Den ordinære deklareringen foregår ved bruk av enhetsdokumentet/TVINN.
Det er imidlertid en del spesialtilfeller som deklareres annerledes i tf. § 4-10-2 femte til niende ledd.

Innholdsfortegnelse