A a a+
7 Grunnlag for beregning av toll:

§ 7-15 Utregnet tollverdi

Publisert: 07.10.2008
Kan ikke tollverdien fastsettes etter metodene i §§ 7-10 til 7-14, må fastsettelse etter § 7-15 prøves.
 
Metoden går ut på å bygge opp tollverdien av elementer (faktorer) som vanligvis inngår når en vare skal produseres og selges. Det er i utgangspunktet importøren som må fremskaffe tilstrekkelige opplysninger for at metoden i § 7-15 skal kunne anvendes.
 
Ved fastsettelse etter § 7-15 bygges tollverdien opp av tre kategorier elementer. For det første inngår verdien av materialer og andre produksjonskostnader. For det andre inngår det påslag for fortjeneste og salgskostander som er vanlig å beregne, og til slutt inngår transport- og forsikringskostnader.
 
Metoden forutsetter relativt detaljert informasjon fra produsent eller selger av varen, og blir sjelden benyttet.
Forarbeider til tolloven § 7-15
Tidligere bestemmelser og forarbeider
 
Tolltariffens innledende bestemmelser § 8
  • St. prp. nr. 1 (1994-1995)
Tolltariffens innledende bestemmelser § 5
  • St. prp. nr. 1 (1980-1981)
  • St. prp. nr. 25 (1979-1980)
Forskrift 3. desember 1980 nr. 4917 § 7

Innholdsfortegnelse

Stikkord for TollABC

Annen informasjon