A a a+
7 Grunnlag for beregning av toll:

§ 7-1 Toll etter vekt, volum og stykk

Publisert: 07.10.2008
Bestemmelsen omhandler fastsettelse av toll etter vekt, volum og stykk (antall), og har sammenheng med Stortingets årlige vedtak om toll. Stortingsvedtaket § 1 henviser til de tollsatser Stortinget har vedtatt. Disse tollsatsene fremkommer i den norske tolltariffen. I tolltariffen fremkommer det også hvilket grunnlag tollen skal beregnes av, for eksempel om tollen skal beregnes av varens vekt eller volum.
Forarbeider til tolloven § 7-1
Tidligere bestemmelser og forarbeider
 
Tolltariffens innledende bestemmelser § 7
  • St. prp. nr. 1 (1997-1998)

Tolltariffens innledende bestemmelser § 4

  • St. prp. nr. 65 (1965-1966)
  • Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959

Innholdsfortegnelse

Stikkord for TollABC