A a a+
7 Grunnlag for beregning av toll:

§ 7-10 Varens transaksjonsverdi

Publisert: 07.10.2008

Når toll skal beregnes på grunnlag av verdi, skal metodene som er beskrevet i §§ 7-10 til 7-16 prøves i den rekkefølgen de står i loven (se nærmere om dette i § 7-2). 

 

Det er metoden i § 7-10 som skal prøves først. Metoden fastsetter tollverdien på basis av varenes transaksjonsverdi. Transaksjonsverdien baserer seg på prisen for varen ved salg for eksport til Norge, justert med tillegg og fradrag etter §§ 7-17 og 7-18.

 

Les mer om:

 

Forarbeider til tolloven § 7-10
Tidligere bestemmelser og forarbeider
 
Tolltariffens innledende bestemmelser § 8
  • St. prp. nr. 1 (1994-1995)
Tolltariffens innledende bestemmelser § 5
  • St. prp. nr. 1 (1980-1981)
  • St. prp. nr. 25 (1979-1980)

Forskrift 3. desember 1980 nr. 4917 § 2    

Innholdsfortegnelse