A a a+
§ 1-5 Tollmyndighetenes oppgaver :

Restriksjoner

Oppdatert: 21.08.2013
Her finner du en liste over lover og forskrifter som inneholder restriksjoner ved inn- og utførsel av varer. Listen er ikke uttømmende. Den myndigheten som forvalter det enkelte regelverket vil kunne gi nærmere opplysninger.
 

 
Restriksjoner vedrørende dyr, dyrefôr mv. 
Varetype Regelverk Forvaltningsmyndighet
Utrydningstruede dyr (CITES) Forskr. 15.nov.2002 + lister  Miljødirektoratet
Hund, katt og ilder Forskr. 1.jul.2004 Mattilsynet
Farlige hunder Forskr. 20.aug.2004 Politidirektoratet
Pattedyr, fugler, reptiler, amfibier, bier og humler Forskr. 20.feb.2004 Mattilsynet
Levende storfe Forskr. 1.mar.1999 og forskr. 30.aug.1999 Mattilsynet
Levende småfe Forskr. 14.mar.2005 Mattilsynet
Levende svin og avlsmateriale av svin Forskr. 25.mar.2002 og forskr. 16.feb.2009 Mattilsynet
Vilt som ikke finnes fra før i området Lov 29.mai.1981 Miljødirektoratet
Anadrome laksefisk, innlandsfisk mv. Lov 15.mai.1992 og forskr. 18.des.1992 Miljødirektoratet
Hunder, katter og flygehunder fra Malaysia og Australia Forskr. 4.jan.2001 Mattilsynet
Præriehunder, ikke-domestiserte gnagere og ekorn fra USA og sub-Sahariske land Forskr. 9.jul.2003 Mattilsynet
Fôrvarer Forskr. 7.nov.2002 Mattilsynet
Visse produkter som kan anvendes til kraftfôr Forskr. 9.jun.1995 Mattilsynet
Råne- og oksesæd Forskr. 17.jul.2003 og 6.okt.2003 Mattilsynet
 
Restriksjoner vedrørende næringsmidler mv.
Varetype Regelverk Forvaltningsmyndighet
Næringsmidler og produkter av animalsk opprinnelse fra EØS Forskr. 23.des.1998 Mattilsynet
Ikke-animalske næringsmidler fra tredjeland Forskr. 23.des.1998 Mattilsynet
Animalske næringsmidler fra tredjeland Forskr. 18.okt.1999 Mattilsynet
Animalske næringsmidler til EØS-land Forskr. 23.des.1998 Mattilsynet
Frø/såvarer Forskr. 13.sep.1999 Mattilsynet
Fisk som er fisket av turister i Norge (utførsel) Forskr. 1.jun.2006 Fiskeri- og kystdepartementet
Alkohol til privatpersoner Forskr. 8.jun.2005 Sosial- og helsedirektoratet
Ferskt kjøtt og kjøttprodukter av fjørfe, struts og fuglevilt, konsumegg og eggprodukter Forskr. 18.des.2008 Mattilsynet
Visse animalske produkter til konsum Forskr. 13.aug.1999 Mattilsynet
 
Restriksjoner vedrørende narkotika, medisiner, kjemiske produkter mv.
Varetype Regelverk Forvaltningsmyndighet
Narkotika
Forskr. 30.jun.1978  Politiet/Statens legemiddelverk
Stoffer til bruk ved framstilling av narkotika Forskr. 12.feb.2010 og forskr. 17.feb.2006 Politiet/Statens legemiddelverk
Legemidler og urter Forskr. 18. des.2009, forskr. 2.nov.2004, forskr. 27.des.1999 og forskr. 21.des.1993 Statens legemiddelverk
Dopingmidler
Forskr. 30.apr.1993 Statens legemiddelverk
Div. kjemiske stoffer (bl.a. PCB, bly, kvikksølv, tinn og kadmium) og produkter som inneholder slike stoffer Forskr. 1.jun.2004 Miljødirektoratet
Vaskemidler Forskr. 1.jun.2004 Miljødirektoratet
 
Restriksjoner vedrørende våpen mv.
Varetype Regelverk Forvaltningsmyndighet
Våpen generelt Lov 9.jun.1961 og forskr. 25.jun. 2009 Politidirektoratet
Ammunisjon Forskr. 25.jan.1963 Politidirektoratet
Elektrosjokkvåpen, springkniver, batangakniver, slåsshansker, kastestjerner, spretterter mv. Forskr. 25.jan.1963 Politidirektoratet
Våpen, ammunisjon og annet militært materiell og tilhørende teknologi Forskr. 10.jan.1989 + liste 1 på UDs hjemmesider UD
Strategiske varer og tilhørende teknologi som ikke omfattes av forrige punkt Forskr. 10.jan.1989 + liste 2 på UDs hjemmesider UD
 
Andre restriksjoner
Varetype Regelverk Forvaltningsmyndighet
Kulturminner, gjenstander Lov 9.jun.1978, forskr. 9.feb.1979

Riksantikvaren/

Kulturdepartementet

Fyrverkeri, eksplosiver mv. Forskr. 26.jun.2002 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Diamanter Forskr. 24.feb.2004 Norges Gullsmedforbund/UD
Elektriske og elektroniske produkter Forskr. 1.jun.2004 Miljødirektoratet
Asbest og asbestholdige produkter Forskr. 1.jun.2004 Miljødirektoratet
Dekorasjonsgjenstander og morosaker som innholder farlige kjemikalier Forskr. 1.jun.2004 Miljødirektoratet
Batterier Forskr. 1.jun.2004 Miljødirektoratet
Utrydningstruede plantearter (CITES) Forskr. 15.nov.2002 Miljødirektoratet
Restriksjoner med bakgrunn i sanksjoner mot enkelte land Div. forskrifter UD

Innholdsfortegnelse