A a a+
Rundskriv:

Kontroll ved innførsel av kjøkkenredskaper av melamin og polyamid fra Kina og Hong Kong

Oppdatert: 20.11.2013 | Gyldig fra 23.06.2011
Saksnummer: 2011/26128-1
Kjøkkenredskaper produsert i Hong Kong og Kina som innføres fra et land utenfor EØS-området skal kontrolleres av Mattilsynet før varen kan tollbehandles.

All innførsel av produkter beskrevet i varenummer 39.24.1002 skal importeres via Oslo lufthavn Gardermoen, Oslo havn eller Borg havn.
 
Kjøkkenredskaper fremstillt av melamin og polyamid produsert i Kina eller Hong Kong skal forhåndsvarsles og grensekontrolleres i samsvar med Mattilsynets regelverk. Denne kontrollen skal gjøres før varene fortolles.

Ved fortolling skal erklæring attestert av Mattilsynet kunne fremvises for Tollvesenet. 

EU har ved Forordning 284/2011 vedtatt at kjøkkenredskaper av polyamid og melamin som innføres fra Hong Kong og Kina skal kontrolleres ved innførsel til Europa. Norge er gjennom EØS-avtalen forpliktet til å følge opp vedtaket.