A a a+
Rundskriv:

Import av tobakksvarer, inkludert snus, til privatpersoner.

Oppdatert: 22.06.2009
Saksnummer: 2009/01546
Strenge bestemmelser for import av tobakksvarer, inkludert snus, til privatpersoner. Restriksjoner ved eksport av snus.

I bestemmelsene for import av snus til privat person, stilles det svært strenge krav. Helsedirektoratet som er tilsynsmyndighet, tolker bestemmelsene svært strengt. I bestemmelsene fremgår følgende:
  • varen skal være merket med advarsel (Lov om vern mot tobakksskader, § 3)
  • man må være minst 18 år for å få lov å kjøpe snus (Lov om vern mot tobakksskader, § 5)
  • alle varene skal oppfylle kravene til merking, unntatt den varekvoten som reisende kan innføre toll- og avgiftsfritt, mindre kvanta som medtas som reisegods eller reelle gavesendinger (Forskrift om innhold i og merking av tobakksvarer § 9)
  • merketeksten skal være på norsk. Helsedirektoratet tolker dette svært strengt og det gis ingen anledning for fravikelse av bestemmelsen fra deres side.

I tillegg skal det betales avgifter ved innførsel.

Når de gjelder eksport av snus, vil det innen EØS kun være til Sverige og Danmark man har lov å eksportere. For eksport til Danmark er det kun "løssnus" som er tillatt, posjonspakket snus er fremdeles forbudt.  Til alle andre EØS-land er det forbudt. Jfr Lov om vern mot tobakksskader § 9.

Aktuelle bestemmelser:

Lov om vern mot tobakksskader

Forskrift om innhold i og merking av tobakksvarer