A a a+
Rundskriv:

Sunnhetssertifikatplikt ved innførsel av bark under varenummer 44.01.3909

Publisert: 18.08.2008
Saksnummer: 2008/02051-1
Ved innførsel av bark, ren eller i blandinger, skal det foreligge sunnhetssertifikat. 

Importør skal registrere slike sendinger elektronisk til Mattilsynet via Altinn og Mats skjematjenester innen to døgn etter at grensepassering har funnet sted.
Ublandet torv med opprinnelse i europeiske land er unntatt sertifikatplikten.
 
 

Importforbud

 
Det er forbudt å importere bark mv fra land utenfor Europa samt Portugal.