A a a+
Rundskriv:

Privat innførsel av kjøtt- og melkeprodukter fra land utenfor EØS

Publisert: 08.03.2007 | Gyldig fra 08.03.2007
Saksnummer: 2007/00340-1

Det er ikke tillatt å innføre kjøtt- og melkeprodukter i personlig bagasje eller i postsendinger fra land utenfor EØS-området uten godkjenning fra Mattilsynet.


For å hindre spredning av farlig smitte er all innførsel av kjøtt, kjøttprodukter, melk eller melkeprodukter fra land utenfor EØS-området forbudt. I denne sammenheng er Sveits, Liechtenstein, Island, Andorra og San Marino å anse som EØS.

Slike produkter skal innføres via en veterinær grensekontrollstasjon og varene skal følges av helsesertifikat. Dette gjelder både ved innførsel av reisegods og ved privat innførsel ved forsendelse (post). 


Færøyene, Grønland og Svalbard

Du kan ta med deg 5 kg kjøtt/kjøttprodukter og melk/melkeprodukter fra Færøyene og Grønland. Fra Svalbard til Norge kan du ta med deg 5 kg viltkjøtt. 


Avgrensing av produktomfanget

Uavhengig av om produktene er vakuumpakket og/eller varmebehandlet gjelder forbudet følgende varer

  • kjøtt
  • alle produkter som inneholder kjøtt (f.eks. pålegg, smørbrød med skinke eller pizza med kjøtt) 
  • melk
  • rene melkeprodukter (uansett bearbeiding).
  • produkter som fremstår som melkeprodukter (uansett bearbeiding)

Produkter som inneholder melk, men som ikke fremstår/defineres som melkeprodukter, er unntatt fra forbudet (f.eks. sjokolade, småkaker o.l.).


Unntak fra systematisk veterinærkontroll

Dette gjelder melkepulver til spedbarn, barnemat og særlige næringsmidler som er nødvendig av medisinske grunner. Dette forutsatt at

  • produktet ikke krever kjøling før de åpnes
  • det er et ferdigpakket, navnebeskyttet produkt beregnet på direkte salg til sluttbruker
  • at emballasjen er ubrutt med mindre produktet er i bruk


Tollvesenet bistår Mattilsynet og fører kontroll ved flyplasser, grensepasseringssteder og postterminaler der innførsel av slike varer skjer. 

Alle kjøtt- og melkeprodukter som tilbakeholdes/beslaglegges behandles som høyrisikoavfall og oppbevares forskriftsmessig, for eksempel i dypfryser eller annen dryppsikker container. Beslaglagte varer vil bli destruert i samsvar med Mattilsynets retningslinjer.  

Det kan på kort varsel skje endringer i regelverket, basert på smitterisikoen i de enkelte land.